Frøslev Lejren

Book historiske oplevelser!

Overalt, hvor du bevæger dig hen, får du glimt at af vores særlige historie som grænseland og strategisk knudepunkt, for vores forfædre har trukket spor langt op i vores tid – fra stenalderens urbefolkning og middelalderens bønder over pirater, hertuger, dronninger og kirkens magtfulde mænd til gendarmer, soldater og generaler. 

1. Verdenskrig i Sønderjylland

I Danmark generelt fylder første verdenskrig i årene 1914-1918 ikke meget i den fælles bevidsthed. Vi var ikke en del af krigen, og kun få danskere de...

Sikringsstilling Nord

Linjen strakte sig hen over det dengang tyske Sønderjylland fra østkysten ved Hoptrup til vestkysten på højde med Skærbæk. Den bestod af pigtrådsspærr...

Krigsgrave og mindesmærker - 1. Verdenskrig

Størstedelen af mindesmærkerne omfatter både de dansk- og tysksindede faldne sønderjyder, men enkelte steder er der separate mindesmærker for de dansk...

Zeppelinbasen ved Tønder

Den tyske Marines behov for luftskibe steg stærkt i krigens første måneder, og allerede i september 1914 forelå forslag om en luftskibsbase ved Tønder...

Dannebrog 800 år

Kører du rundt i Sønderjylland på en officiel flagdag, vil du se Dannebrog veje fra mangen en flagstang. Og det danske flag er ikke et hvilket som hel...

Skumsprøjt, skibe og hvalfangst - Sønderjyllands maritime historie

Sønderjylland har en lang og rig maritim historie, hvor sømænd, hvalfangere og det brusende hav har sat sine spor.

Gråsten Slot - fiskeopdræt ved det royale slot

Gråsten Slot er en af Sønderjyllands smukkeste bygninger, og størstedelen af det nuværende hvide slot er fra 1759 og opført i rokokostil.

Vægterne i Haderslev og Aabenraa

I mange danske købstæder opstod der fra 1300-tallet forskellige former for borgervagt/opsyn. Borgerne gik på skift i gaderne om natten, for at forhind...