Haderslev Domkirke
Frøslevlejren i Sønderjylland

Mærk historien

Foto:Flying October&Raul Hirian

I Sønderjylland er historien levende og allestedsnærværende, for vores historie er en vigtig del af hvem, vi er.

Overalt, hvor du bevæger dig hen, får du glimt at af vores særlige historie som grænseland og strategisk knudepunkt, for vores forfædre har trukket spor langt op i vores tid – fra stenalderens urbefolkning og middelalderens bønder over pirater, hertuger, dronninger og kirkens magtfulde mænd til gendarmer, soldater og generaler.

1864

Krigen i 1864 og tiden derefter var markant for Sønderjylland på mange måder.

Området omkring Dybbøl og Sønderborg lå i ruiner og landsdelen var pludselig en del af Preussen fremfor et hertugdømme under den danske konge. De næste 56 år var Sønderjylland først en del af Preussen og derefter en del af det samlede Tyskland. Først efter 1. Verdenskrig og en folkeafstemning blev Genforeningen en realitet i 1920.

Verdenskrigene

Verdenskrigene har sat sine tydelige spor i den sønderjyske historie.

Da 1. Verdenskrig brød ud var Sønderjylland en del af det tyske kejserrige og derfor måtte de sønderjyske mænd drage i krig på lige fod med andre tyskere. Ca. 6000 af mændene vendte aldrig hjem og derfor trak krigen dybe spor længe efter dens afslutning.

Den 9. april 1940 invaderede Tyskland Danmark og 5 års besættelse blev indledt. I Sønderjylland blev Frøslevlejren opført i 1944 for at undgå, at danskere blev sendt til de tyske kz-lejre. Det lykkedes dog ikke helt. Efter krigen blev Frøslevlejren benyttet til at internere nogle af de danskere, der havde samarbejdet med tyskerne under krigen. I dag er dele af Frøslevlejren et museum.

Maritim historie

Sønderjylland har en lang og rig maritim historie, hvor sømænd, hvalfangere og det brusende hav har sat sine spor. Men hav mod både øst og vest og en lang række fjorde og åer, er det ikke svært at forestille sig, hvor vigtig handel og transport på vandet har været gennem tiderne.

På Als er der gennem arkæologiske udgravninger gjort spektakulære fund af både fra Jernalderen og på både Rømø og omkring Aabenraa fortæller bygningerne om de prægtige hvalfangere og skibsbyggere, der holdt til i regionen tidligere.

I dag er der stadig en vigtig erhvervshavn i Aabenraa, men ellers er de fleste havne forbeholdt lystsejlere.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish