To vægtere på Vægterpladsen i Aabenraa

Vægterne i Aabenraa og Haderslev

Foto: VisitAabenraa

I mange danske købstæder opstod der fra 1300-tallet forskellige former for borgervagt/opsyn. Borgerne gik på skift i gaderne om natten, for at forhindre og bekæmpe ildebrande, som tit og ofte kunne opstå i træhusene med stråtag og i gårdenes stalde og lader.

I både Aabenraa og Haderslev kan du sommeren igennem deltage i vægtervandringer i de gamle bydele. Øverst på siden kan du klikke på "Det Sker" for at finde de præcise tidspunkter.

Du kan købe billetter til turene i Aabenraa online.

Nachtwächter von Aabenraa an der Nachtwächterstatue
Foto: VisitAabenraa
Die Nachtwächter von Aabenraa mit Ausrüstung
Foto: VisitAabenraa

Vægtergangen er den gamle betegnelse for den runde (rute), vægterne i ældre tider gik om natten i byens gader.

I mange danske købstæder opstod der fra 1300-tallet forskellige former for borgervagt/opsyn. Borgerne gik på skift i gaderne om natten, for at forhindre og bekæmpe ildebrande, som tit og ofte kunne opstå i træhusene med stråtag og i gårdenes stalde og lader. Datidens brandredskaber var elendige og vand skulle der løbes langt efter.

Fra ca. 1550 fik først København og siden byerne Helsingør, Kolding, Ribe og Haderslev m.fl. egentlige nattevægtere, der skulle sørge for opsyn og ro og orden i byens mørke gader.

Fra 1681 fik større byer de første tranlamper i gaderne og ved kongelig forordning i 1683 om ‘Gadelygter og Nattevægtere’ blev vægterinstitutionen gjort pligtig i alle landets købstæder. Egentlige vægterlaug blev oprettet med særlige regler for gadevægternes dag- og natarbejde. Vægternes bevæbning var kårde og senere morgenstjernen. Om dagen var vægterne både rådhus-tjener, graver og ofte stævningsmand. Det var ingen anset bestilling at være vægter.

Der indførtes fast udråbning af ‘tiden’ hver time om aftenen på signal fra tårnvægterne, som stod oppe i kirketårnene og holdt øje med ildløs i byen.

Efter vægterens råb: ‘Hov Vægter, Klokken er slagen …’ fulgte afsyngningen af vægtervers natten igennem.

Meget mere Sønderjylland...

Ringriderdyst i Sønderborg
Ringridning er en fest!
Kaskelothval på Nationalmuseets Kommandørgård på Rømø
Skumsprøjt, skibe og hvalfangst - Sønderjyllands maritime historie
Familie ved en kanon på Historiecenter Dybbøl Banke
Top 10: Historiske oplevelser i Sønderjylland
Sort Sol med orange himmel bagved
Top 10: Sønderjyske naturoplevelser

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish