Andholm Batteri - en intakt bunker i Sikringsstilling Nord

Sikringsstilling Nord

Foto: VisitAabenraa

Sikringsstilling Nord er en befæstningslinje tværs over Sønderjylland, som blev anlagt af den kejserlige tyske hær under Første Verdenskrig.

Linjen strakte sig hen over det dengang tyske Sønderjylland fra østkysten ved Hoptrup til vestkysten på højde med Skærbæk. Den bestod af pigtrådsspærringer, en dobbeltlinje af delvist udgravede skyttegrave, artilleristillinger og dækningsrum, i alt omkring 800 bunkers.

Anlæg der kan besøges 

- se flere på app'en Verdenskrigens Spor

Kystbatteriet ved Aarøsund

Middelsvært kystbatteri med fire kanonstandpladser, ildlederbunker bestående af tre rum og et tilstødende mandskabsrum. I kystskråningen vest for bunkeren ligger en ammunitionsbunker, hvorfra ammunitionen kunne bringes frem til skytset af en skinnebane.
Læs mere om batteriet

Batteri i Andholm Plantage (ikke sprængt)

Svært batteri bestående af to mandskabsrum og et dobbelt ammunitionsmagasin. Begge mandskabsrum har to indgange og til nærforsvar skydeskår med jernluger. Magasinet består af to rum med hver sin indgang. I det vestlige rum opbevaredes granaterne. Flere jernbjælker vidner om et bord og et spil, til brug når granaterne skulle håndteres ud og ind af den aflange luge. I det østlige rum opbevaredes krudtet. Alle indgange er dækkede og har indre to-delte jerndøre.
Læs mere om batteriet

Andholm Batteri - en intakt bunker i Sikringsstilling Nord
Foto: Destination Sønderjylland
Andholm Batteri - en intakt bunker i Sikringsstilling Nord
Foto: VisitAabenraa

Gammelskov Batteriet (sprængt)

Sprængt batteri, der som det eneste af de svære batterier i sikringsstillingen var bestykket med to kanoner. Der var tale om skibsskyts i pansertårne, som var placeret på betonbriske. Ved hjælp af en skinnebane kunne der via den 250 m lange batterigrav hurtigt føres ammunition frem fra to dobbeltmagasiner på hver sin side af de to kanoner. Bag batterigraven lå en dækningsgrav med tre mandskabsrum, alle med skydeskår til nærforsvar, den midterste en kaponiere.
Læs mere om batteriet

Foto:Rømø-Tønder Turistforening

Meget mere Sønderjylland...

Sønderjyske soldater i skyttegraven under 1. Verdenskrig - måske Verdun
1. Verdenskrig i Sønderjylland
Mindehøj ved Broager Kirke for de faldne i 1. Verdenskrig
Krigsgrave og mindesmærker - 1. Verdenskrig
Familie ved en kanon på Historiecenter Dybbøl Banke
Top 10: Historiske oplevelser i Sønderjylland

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish