©  Foto:

Hjortspringbåden

Hjortspringbåden – Skandinaviens ældste, store våbenofferfund ligger i dag på Nationalmuseet i København, men mosen den blev fundet i, ligger på øen Als.

Hjortspring Mose, år 1880:
Under tørvegravning støder man på planker og våbendele. Der går dog mere end 30 år før det kommer Jens Raben (stifter af Museet på Sønderborg Slot) for øre, dette sker ifølge sigende under 1. Verdenskrig (1914-18). Jens Raben vælger at beholde denne viden for sig selv og indberetter det først til Nationalmuseet efter Genforeningen i 1920. Jens Raben bevirker derved, at et af de største maritime oldtidsfund forbliver på danske hænder.

Hjortspring Mose 1921-22:
Under kyndig ledelse af Gustav Rosenberg, der er ansat som konservator ved Nationalmuseet, bliver Hjortspring Mose udgravet og man finder store dele af en båd, samt våben og redskaber til daglige gøremål, deriblandt også dåser – de første eksempler på drejede trædele i Nordeuropa

Båden har taget stor skade af tørvegravningen og arbejdet må foregå med den største omhu. En Kulstof 14 datering viser senere, at båden er fra 350 f. Kr. og dermed den ældste planke-bygget båd fundet i Nordeuropa.

Fundene bliver sendt til Nationalmuseet i København, hvor de kan ses den dag i dag. Hjortspring Mose ligger uberørt hen på private marker.

Landsbyen Holm 1994-99:
Hjortspringbådens Laug, stiftet 1991, bygger en kopi 1:1 af Hjortspringbåden, denne båd bliver søsat i 1999 og døbt Tilia Alsie.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish