©  Foto:

Dybbøl Mølle - Danmarks nationalsymbol

Dybbøl Mølle - en galleri-hollænder mølle, der er kendt som nationalsymbolet for dansk tapperhed.

Tvende gange skudt i grus

Uvejr, krige og kortslutning har taget ”livet” af den nuværende mølles forgængere, så den mølle der står på Dybbøl Banke i dag er faktisk den femte på stedet.

1744 - 1800
Den første mølle står i 56 år inden den rammes af lyn under et uvejr og nedbrænder.

1800 - 1849
Den næste mølle brænder efter bombardementer i Første Slesvigske Krig (1848-50) også kendt som Tre-års krigen.

1853 - 1864
På grund af krigen må bygningen af den tredje mølle udsættes og efter ca. 11 år raser kampene atter rundt om møllen.
Den Anden Slesvigske Krig eller Krigen 1864 forvandler Dybbøl Banke til en slagmark og møllen bliver igen offer for bombardementer og nedbrænder. 

1864 - 1935
Efter tabet af krigen i 1864 genopbygges møllen under tysk herredømme. Under industrialismen indføres der strøm i møllen og det fører til en kortslutning, hvor møllen bryder i brand og ikke står til at redde.

1935 -
Møllen som du ser den i dag, er en næsten tro kopi af den, der blev bygget i 1864. Den nuværende mølle var i drift frem til 1990, hvorefter den blev indrettet som museum. I kornmagasinet er der udstillinger om Dybbøl Mølles historie i tiden 1744-2020 og om Dybbøl Mølle som symbol. I selve møllen kan du se de gamle kværne og den flotte udsigt fra galleriet.

Digtet på granittavlen
På den nuværende mølle sidder en granittavle med et digt af Thordur Tomasson, der henviser til krigene på Dybbøl Banke. Tavlens mange revner skyldes heden fra branden i 1935.

Tvende Gange skudt i Grus
Atter rejst som Møllehus
Vogter for et Mindebo
Selv en Bavta, dansk og tro.

Spejd så langt dit Øje når
Grav ved Grav i Marken står.
Danske Mænd gav Livet hen
Troskab holder Skansen end.

Tåredugget Ærekrans
Slaar om Dybbøls Navn sin Glans.
Slægter dø, men Sproget binder.
Fremtid gror af dyre Minder.

Hvad gør en mølle til et national symbol på dansk tapperhed?

Uden krigen i 1864 og slagene der blev kæmpet lige uden for byporten, så havde Dybbøl Mølle blot været en vindmølle som alle andre - læs mere om Dybbøl Mølle som nationalsymbol

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish