Sandbjerg Gods

Sottrupskov - skovtur med masser af historie

Foto: Conni Ernst

Ønsker du en overkommelig gåtur i en dansk kystnær bøgeskov med flere unikke historiske levn, så er Sottrup Storskov måske lige sagen. 

Naturvejleder Jens Jørgensen anbefaler en tur i den historiske kystskov Sottrupskov, hvor en af de største historiske begivenheder i Danmarks historie fandt sted om natten den 29. juni 1864.

Skoven ligger på vestsiden af det smukke Als Sund og tilhører for størsteparten Sandbjerg Gods. Der er en fint tilgængelig vandresti hele vejen fra Sottrupskov til Sandbjerg, som også er en del af både Alssundstien og Nydamstien, hvis man er til lidt længere vandreture. Hvis man ønsker en tur på et par kilometer kan man fint køre ned til Sottrupskov og parkere her.

Allerede her fornemmer man det historiske islæt i form af de fine gamle huse hvor der førhen har været tegludskibning, fiskerleje og anløbssted for færgeforbindelsen fra Sønderborg til Aabenraa frem til 1920.  Gå mod syd fra P-pladsen langs vandet, så kommer du først til udstillingshuset og hjemhavn for Nydam Tveir. Dette skib er en nøjagtig kopi af Nydambåden, en meget velbevaret offerbåd fra jernalderen, fundet i Nydam Mose. Originalen kan ses på Gottorp Slot i Tyskland.

Fra udstillingshuset kan man benytte en trappe som fører op i skoven, hvor trampestien fører dig mod syd langs kysten blandt flotte gamle bøge der næsten går helt ud i vandet.  I skoven ses flere steder fordybninger og render ned mod vandet. Det er kanonstillinger og isætningsramper til robåde fra krigen i 1864 hvor de preussiske styrker d. 29. juni 1864 satte over Als Sund og slog den danske hær tilbage, hvorefter Danmark måtte afstå Sønderjylland frem til genforeningen i 1920.

På tur med naturvejleder Jens Jørgensen
Foto: Bo Bach
På tur med Jens Jørgensen.
1864 camphausen crossing to Alsen
Foto: Deutsches Historisches Museum Berlin
29. juni 1864 stormer Preusserne øen Als.

Træartsfordelingen er ret typisk for en østjysk løvskov og byder på gode forhold for flora og fauna på grund af gode jordbundsforhold, nedbør og minimal risiko for frost i vækstperioden. Dyrelivet trives også og man kan ofte bl.a. se rådyr eller høre flagspætten hakke i de udgåede træer. Der kan også observeres forskellige vandfugle ude på sundet, og er du heldig kan du måske se isfuglen flyve langs kysten. Ved skovens sydøstlige punkt kan du vælge at vende om eller forsætte ad stien til du kommer til Sandbjerg Gods. Denne flotte ejendom har sin helt egen historie som går tilbage til hertug Hans den Yngre og frem til i dag hvor bygninger er ejet af Århus Universitet og bliver brugt til kursusejendom.

Hvis du er nået til Sandbjerg kan du lige lave en lille afstikker til Troldhøj ved Sandbjergvej. Her skulle der ifølge et sagn have boet en lille troldmand kaldet Nis Puk som man ofte kunne se ligge og sole sig på højen i middagsstunden. Ikke alle var trygge ved Nis, men man vidste at han ikke gjorde gode mennesker noget. Så tøv ikke med at bese højen som formentlig også har været rettergangssted (galgebakke).

God tur.

Jens Jørgensen
Naturvejlederne Sønderborg

Naturvejlederne anbefaler

Opdag flere naturområder, aktiviteter og dyrearter med anbefalinger fra Naturvejlederne Sønderborg.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish