Rørhøg

Mjang Dam og Brovold

Foto: Imran Shan - Wikimedia Commons

Ved Augustenborg på øen Als finder du det smukke naturområde Mjang Dam, der byder på et varieret fugleliv og følger du Augustenborgstien kommer du også forbi Brovold.

Naturvejleder Tom Reersdorff fortæller om Brovold og naturområdet Mjang Dam, hvor du blandt andet kan være heldig og se den smukke fugl - Skægmejsen.

Mjang Dam ligger ca. to km. øst for Augustenborg, og man kan passere naturområdet via Augustenborgstien.

Mjang Dam har et 88 hektar stort mose-, eng- og søområde, og er et af de fineste fugleområder på Als. Det er et meget talrigt fugleliv, der især er karakteriseret ved arter, der har tilpasset sig rørskoven. Mod vest, lige på den anden side af den dobbeltsporede hovedvej, ligger voldstedet Brovold samt det smalle sø- og rørskovsområde Nydam.

Mod nord grænser engene ved Mjang Dam op til Sønderborg Golfklubs bane.
For at komme på denne smukke tur har man mulighed for at parkere ved Golfklubbens parkeringsarealer. Der er mulighed for toiletadgang, og der er borde og bænke til den eventuelle madpakke og drikkelse.

Man kan, når golfklubben er åben købe kaffe og andre fornødenheder.

Mjang Dam har i tidernes morgen været i forbindelse med Augustenborg Fjord. Der brugte man inderfjorden til en form for handelsplads. Man har igennem jordfund fundet flere stenøkser i nærheden af Mjang Dam, hvilket er en indikation på, at selv i stenalderen var stedet betydningsfuldt. I vikingetiden havde stedet også stor betydning.

Omkring året 1950 forsøgte man gennem flere udvalg at bruge området til landbrug gennem landvinding. Dette projekt blev senere skudt ned.
Man mente simpelthen ikke at området var egnet til landbrug på grund af bundforholdene, som er meget sandrige. I nutiden er området totalfredet og indgår som en vigtig rolle i vandforsyningen til Augustenborg og Sønderborg.

Brovold er en befæstet bebyggelse fra overgangen mellem vikingetiden omkring fra år 1050 og den tidligere middelalder omkring 1220. Befæstelsen har fungeret som vejspærring ved et vigtigt vadested i forbindelse med handelspladsen. I sommerhalvåret bliver området plejet ved afgræsning af køer, kalve og ungkvæg, siden 2023 foregår plejen ved hjælp af får.

Tom Reersdorff
Foto: Bo Bach
På tur med Tom Reersdorf.
Skægmejse
Foto: Imran Shan - Wikimedia Commons
Skægmejsen lever kun i rørskove.

Mjang Dam er som nævnt i dag totalfredet. Dette har resulteret i, at området er præget af et unikt fugle og planteliv. Dog er kun ca. 10 % af Mjang dam med åben vandspejl. Resten er stort set rørskov.

Der er registret 151 fuglearter og et væld af forskellige plantearter og græsser. Om vinteren kan ses i tusindvis af gæs som raster på stedet. Og er man til sort sol, hvor tusindvis af stære overnatter, er dette fænomen også at iagttage både forår og efterår.

Nattergalen synger sin karakteristiske melodi både nat og dag. Enestående oplevelse.

Rørhøgen og Blå kærhøg svæver utrætteligt over rørskoven for at søge føde. Gøgen kukker flittigt i området. Skægmejsen som opholder sig i rørskoven er et smukt særsyn.

Følg Augustenborgstien. Ved klubhuset starter Augustenborgstien, som er en 7 km vandresti, der blandt andet fører dig forbi Brovold og langs Augustenborg Fjord til Augustenborg Skov.

Mjang Dam er absolut en smuk tur værd og tag endelig kikkerten med.

Tom Reersdorff
Naturvejlederne Sønderborg

Naturvejlederne anbefaler

Opdag flere naturområder, aktiviteter og dyrearter med anbefalinger fra Naturvejlederne Sønderborg.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish