Stor skallesluger i vandet med unger

Stor Skallesluger

Foto: Erik Biering

Den smukke fugl, ses flere steder lang kysten på øen Als.

Stor Skallesluger er en sjælden ynglegæst i Danmark, men langs kysterne på øen Als findes der flere ynglepar. Naturvejleder Jens Jørgensen anbefaler, at du tager kikkerten med på tur, så du rigtig kan få den smukke fugl at se.

Bevæger man sig langs Sønderborg Kommunes smukke kystlinje på ca. 250 km. vil man flere steder hvor der er bevoksning helt ud til kysten, kunne se nogle store kasser der hænger i træerne i 5-8 meters højde.

I Sønderskoven findes en del, men også i andre skove der går helt ud til vandet ser man disse kasser. Det er redekasser der er sat op for at fremme bestanden af Sønderborg Kommunes særlige ansvarsfugl: Stor Skallesluger. Det er en andefugl der er noget større end gråanden og har en forskellig profil. Hannen kendes på det metalgrønne hoved med langt rødt næb med tydelig krog og den generelt lyse, svagt laksefarvede fjerdragt. Hunnen er mere diskret med grå overside og mørkebrunt hoved.

Under kommunesammenlægningerne tilbage i 2007 fik alle landets kommuner, af staten, tildelt en art som de skulle tage særlig vare på og støtte fremgangen af.

Sønderborg Kommune endte op med at få den flotte Stor Skallesluger som ansvarsfugl. Valget blev truffet på grundlag af at fuglen er almindelig vintergæst, men sjælden ynglefugl i Danmark. Det er især i de sydlige dele af Danmark at arten yngler og rigtig gerne langs kysterne rundt omkring Als.

Jens Jørgensen
Foto: Bo Bach
På tur med Jens Jørgensen
Stor skallesluger, han
Foto: Jöel - Pixabay
Stor skallesluger han med det mørke, metalgrønne hoved.

Stor skallesluger er hulrugende, dvs. at den gerne laver rede i gamle hule træer. De seneste mange årtiers intensive skovdrift hvor gamle træer er blevet fældet, har ikke været gunstige for hulrugende fugle generelt. Heldigvis er tendensen vendt og der bliver mange steder gjort tiltag for at højne forholdene for flora og fauna. Det tager jo mange år at få de gamle hule træer tilbage, så for at øge udbuddet af egnede redepladser kan det i mellemtiden hjælpe at hænge redekasser op.

Fuglen har kvitteret fint for tilbuddet om bolig, og bestanden er i de senere år gået frem. Det skyldes nok både adgang til redekasser, men også at fuglen i DK er blevet totalfredet. Førhen blev fuglen udsat for jagt, da dens føde består af fisk, og den har en forkærlighed for især ål og laksefisk som vi mennesker jo også godt kan lide.

Fuglen er ikke specielt sky og lader sig ret gerne observere. Om vinteren ser man ofte trækfugle opholde sig tæt på kysten i større eller mindre flokke. Om sommeren kan man være heldig at se fugle med unger. Umiddelbart efter klækningen kaster ungerne sig frygtløst ud fra redekassen for at følge forældrefuglene ud i vandet, hvor de søger føde. Hunnen passer godt på ungerne og man kan undertiden se ungerne tage ophold på ryggen af hende, hvis der er fare på færde eller de blot trænger til et hvil.

De kasser som ikke benyttes af skalleslugeren er bestemt ikke overflødige. Natuglen indtager også gerne en kasse som bolig hist og her.

Der venter altid frisk luft og gode oplevelser ude i naturen, så det er bare med at komme afsted på tur. Måske ser du en Stor Skallesluger langs kysten, eller måske møder du en af  Sønderborg Kommunes naturvejledere der bærer Logo med bl.a. Stor Skallesluger.

God tur og husk kikkerten!

Jens Jørgensen
Naturvejlederne Sønderborg

Naturvejlederne anbefaler

Opdag flere naturområder, aktiviteter og dyrearter med anbefalinger fra Naturvejlederne Sønderborg.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish