Lindealle i Augustenborg

Augustenborg Skov – Lindealléen og de gamle egetræer

Foto: Conni Ernst

Augustenborg Skov ligger ud til Augustenborg Fjord og grænser mod øst op til Augustenborg Slot og Augustenborg by.

Naturvejleder Tobias P. Ehmsen foreslår en vandrertur i den smukke Augustenborg Skov, med de hertugelige lindealléer og fortællingen om "De tre Edsege", som du finder ved den sidste af faldne kæmper.

Skoven bærer tydelige spor af at have været en del hertugens barokke parkanlægget omkring Augustenborg Slot, og de 3 store gamle lindealléer giver stadig skoven et særligt præg.

Man mærker tydeligt at denne skov er anderledes end andre skove. Der er noget majestætisk over de gamle egetræer og samtidigt kultiveret over lindetræerne, som de står her, ofte badet i det særlige lys fra det blanke vand i Augustenborg Fjord, som reflekteres op på de furede stammer og op i trækronernes mosaik af blade som bølger i vinden. Det er et helt fantastisk sted til en gåtur året rundt, fortæller Naturvejleder Tobias P. Ehmsen.

I dag er skoven udpeget til Natura 2000 område samt udlagt til ”Urørt skov” af Naturstyrelsen. Dette betyder at der i fremtiden ikke vil blive drevet skovdrift i skoven, og at naturen kan få lov til at gå sin gang med et minimum af menneskelig indblanding.

Man kan derfor nu og i fremtiden opleve levende træer af imponerende størrelse står sammen med væltede, udgåede og døde træer til glæde for biodiversiteten.

På grund af den meget varierede skov med mange gamle træer er skoven også et artsrigt fugleområde. Dette giver nemlig gode livsbetingelser for hulrugende fugle som korttået træløber, huldue, stor skallesluger og stor flagspætte. De store, gamle træer er ligeledes opholdssted for flere arter af flagermus og insekter samt de sjældne svampearter egespejlporesvamp, grov lakporesvamp og hvid hestehov som alle er knyttet til de gamle ege. Om foråret er skovbunden dækket af hvid anemone, vorterod, stor fladstjerne og skovmærke.

Tobias Præstholm Ehmsen
Foto: Bo Bach
På tur med Tobias Præstholm Ehmsen
Ege-spejlporesvamp
Foto: Brammers Wikimedia Public
Ege-spejlporesvampen er sjælden - og uspiselig

Den invasive art laksebær er også at finde i skoven, selv om den faktisk er uønsket i den danske natur. Den minder på mange måder om vores almindelige hindbær, og den laksefarvede frugt er spiselig. Den stammer oprindeligt fra Amerikas vestkyst.  

Augustenborgstien, som starter ved p-pladsen ved slottet, går igennem skoven, langs fjorden og ud til Mjang Dam. Stien er knap 7 km lang, og markeret med pæle. I den sydvestlige del af skoven, er der en lille strand med badehuse og en badebro som indbyder til en forfriskende dukkert.

I skovens vestligste kant findes en kystnær primitiv overnatningsplads som er velegnet til sejlende. Der er fri afbenyttelse i højst 2 nætter uden tilladelse på den lille plads, som ligger helt ud til kysten. Kommer man sejlende ser man i strandkanten en rød pæl med teksten ”Overnatning”.

I skellet mellem park og skov ligger Augustiana Skulpturpark og kunsthal samt Augustenborg Slot fra 1776, som i dag bruges af en afdeling af NaturErhvervstyrelsen.

Med sin smukke beliggenhed og spændende natur indbyder Augustenborg Skov sandelig til mange gode oplevelser i naturen - året rundt. 

God tur!

Tobias P. Ehmsen 
Naturvejlederne Sønderborg

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish