Karsesøen i Rumohrsgård Dyrehave

Rumohrsgård Dyrehave - ren idyl og historie

Foto: Tom Reersdorff

Midt inde på øen Als, ligger dette smukke skovområde, hvor et vandløb slynger sig ud og ind mellem et væld af fortidsminder.

Naturvejleder Tom Reersdorff fortæller om den historiske skov Rumohrsgård Dyrehave, nær Notmark på øen Als i Sønderborg-området.

Kører man ad rute 8 mod byen Fynshav på Midtals, møder man et landevejsskilt mod Notmark og Hundslev. Det følger man mod Notmark. Lige efter Notmark Kirke møder man på venstre hånd et skilt, hvorpå der står Rumohrsgård Dyrehave.

Ad den lille vej (Skovvej) kører man videre ned til skoven. Der møder man en mindre P-plads.

Rumohrsgård Dyrehave er skov, som har et areal på 32 hektar. Skoven hørte tidligere til herregården Rumohrsgård og i 1700-tallet blev skoven blandt andet brugt som dyrehave med udsat dåvildt samt 3 små dambrug.

Skoven blev i 1920-erne opkøbt af staten og i 1931 overgik skoven til Sønderborg skovdistrikt, der i dag er en del af Naturstyrelsen Sønderjylland.

Skoven er primært en løvskov bestående hovedsageligt af bøg, ask, ahorn, lidt eg, gran og blandingstræer. Som for de andre frodige alsiske løvskove er skovbunden om foråret dækket af hvide anemoner, lærkesporer og bingelurt. Ydermere er der diverse græsser. Blandt andre af skovens flora ses dagpragtstjernen, fladstjernen.

Tom Reersdorff
Foto: Bo Bach
På tur med Tom Reersdorf.
Skålsten i Rumohrsgård Dyrehave
Foto: Tom Reersdorff
Skålstenen i Rumohrsgård Dyrehave.

I skoven findes 2 skovsøer, hvor blandt andet den idylliske Karsesø er et besøg værd. Den er opkaldt efter vandkarsen som i forsommeren pryder søkanten med sine flotte hvide blomsterstande.

Skoven byder ligeledes et varieret dyreliv. Er man helt stille på sin gåtur kan møde små flokke af dåvildt, råvildt og er man rigtig heldig ses måske en kronhjort. I skovens sydvestlige ende finder man et stort ræve/grævlinge kompleks, hvilket gør at man i omegnen af skoven ofte mangler sine høns. Også set i skoven kan man nævne: Havørn, blå kærhøg, rød glente, musvåge, grågæs og mange andre interessante fugle.

Rumohrsgård Dyrehave rummer samtidig en række enestående natur- og kulturhistoriske seværdigheder. Syd for et vejkryds i skoven ligger to markante langdysser, som er fra stenalderen. Man kan på disse langdysser stadig se de oprindelige dæksten samt randsten. I skovens sydøstlige hjørne ligger en bronzealderhøj, hvorpå der på toppen står en såkaldt skålsten med 155 skålformede fordybninger. Disse fordybninger skulle efter flere udsagn være tegn på frugtbarhedssymboler, stjernetegn, soltegn eller offerskåle. Denne sten skulle være en af de bedst bevarede i Danmark.

Rumohrsgård Dyrehave er et smukt sted og skoven er overskuelig. Tag eventuelt kikkerten med på den gode oplevelse. Fra sydvestkanten af skoven kan man se til Rumohrsgård, som ligger idyllisk i landskabet mellem markerne.

Rigtig god tur.

Tom Reersdorff
Naturvejlederne Sønderborg.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish