Børn bestiger skansen ved Historiecenter Dybbøl Banke
Kanon foran Sønderborg Slot

Oplev historien omkring dig

Foto:Peter Bjerke&Comwell Hotels

Sønderborg bugner af historie

Sønderjyllands største samling gravhøje på øen Als. Unikke bådfund fra ældre og yngre jernalder. Nationalsymbolet Dybbøl Mølle og det naturskønne område Dybbøl Banke - der flød af blod i 1864.

Museum Sønderjylland på Sønderborg Slot har ikke blot udstillinger om slottets historie, museet dækker også et bredt spektrum af Sønderjyllands historie under et tag. Men også mange af de andre museer og samlinger har spændende historier og fund.

Siden markeringen af 100-året for Genforeningen i 1920, har vi haft glæde af et helt nyskabt museum i Sønderborg by, hvor du på Deutsches Museum Nordschleswig, kan besøge et moderne og interaktivt museum og få indblik i det tyske mindretals historie.

Den sønderjyske tradition; Ringridningen stammer oprindeligt fra Augustenborg og Danmarks eneste ringridermuseum finder du et af de ældste huse i Sønderborg by.

Guidede ture i Sønderborg området

Sommeren over tager de dygtige guider dig med på tur i spændende historier og sagn rundt om i Sønderborg området.

Oldtid

Vi har bare den største! Sønderborg-området vrimler med oldtidsminder - lige som resten af Danmark, men vi har bare nogle der skiller sig ud fra resten.

Ved østkysten på øen Als ligger den lille skov Blomeskobbel og her finder du den største samling af gravhøje i Sønderjylland. Men hvordan har de mon båret sig ad? Den store dæksten på langdysserne vejer omtrent 20 tons og der fandtes jo ikke maskiner i stenalderen!

Skelde Gravhøj er en af de mest unikke i Danmark! Slots- og Kulturstyrelsen har udvalgt 83 kulturhistoriske lokaliteter i landet til projektet "Danmarks oldtid i landskabet" og i blandt dem er Skelde Gravhøj, som du finder på Broagerland.

Vidste du at Jens Raben, en af de mest kendte arkæologer i Danmark, opbyggede en samling der var begyndelsen på Museet på Sønderborg Slot?

Så var der også lige Jørgen Rieck, hvis samling nok må regnes for Danmarks største privatsamling af oldtidsfund og den kan du se i Svenstrup, hvor den gamle skole huser Jørgen Riecks Arkæologiske Samling.

Jørgen Riecks Arkæologiske Samling
Foto: Conni Ernst

Jørgen Riecks Arkæologiske Samling

En 8-årig drengs fund af en flinteflække førte til en samling, der i dag er kendt vidt omkring i arkæologiske kredse.

Læs mere

Krige og Genforening

Vi ved, at der har været uenigheder og kamphandlinger i vores område langt tilbage i tiden. Det beviser de sensationelle, maritime offerfund i Hjortspring Mose og Nydam Mose om.

Krigen i 1864 er bogstavelig talt den mest skelsættende i sønderjysk historie, hvor tabet til preusserne medfører en ny grænse, der forløber langs Kongeåen. Besættelsen varer i 57 år og får skæbnesvangre konsekvenser i 1914-18, hvor mændene under 1. Verdenskrig indkaldes til den tyske hær og, for nogens vedkommende, drager i krig for et land de ikke holder af.

Der findes i dag ikke den kirkegård i Sønderjylland, som ikke har mindestene for faldne soldater. Rundt omkring Sønderborg finder du i dag også gravkors og gravstene over faldne i 1864 og der står sågar en mindesten i Norge.

Tabet af 1. Verdenskrig bliver til en sejr for de fleste dansksindede der, takket være ubønhørlige ildsjæles kamp for sammenføring med det gamle land, sikres retten til afstemning i 1920.

Grænsen skal jo trækkes og det efterlader et mindretal på begge sider, for de dansksindede der bor nord for dagens grænse bliver det til en glædelig genforening med Danmark, men for de tysksindede bliver det et ekstra stort tab. 100-året for genforeningen, i 1920, blev ikke kun markeret i kongeskansen på Dybbøl Banke med besøg af H.M. Dronning Margrethe II, men også ved indvielsen af et nyt og moderne Deutsches Museum Nordschleswig, som formidler historien om vores tyske mindretal.

Fyrtårne

I 1905 besluttede den tyske marine, at flytte østersøflåden fra Kiel til nye marinestationer i Flensborg og Sønderborg (Den nuværende sergentskole). Opførelsen af de mange fyrtårne skal derfor muligvis ses i denne sammenhæng. Fyrtårnene hjalp skibene med at navigere det vanskelige farvand omkring Als, en rolle der i dag hovedsageligt er overtaget af satellitstyrede gps’er. Selv moderne udstyr kan svigte og derfor bibeholdes fyrtårnene rundt i landet.

Kegnæs Fyr er det eneste sted på øen, hvor der stod et fyr før området kom under tysk herredømme i 1864. Det fyr der står der i dag er åben for offentligheden, så her har du mulighed for at komme op og nyde udsigten.

Taksensand Fyr er blevet endnu mere kendt som location i filmen ”I Krig og Kærlighed”. Oprindeligt skulle man bruge et hus, hvor en færgemand kunne tænkes at bo i, men et foto af Taksensand Fyr og et location besøg på stedet afgjorde sagen og der skete noget meget usædvanligt indenfor filmverdenen – en location ændrede manuskriptet; færgemanden blev erstattet af en fyrpasser.

Møller

Udnyttelsen af vind- og vandenergi hører til blandt verdens tidligste industrielle tiltag, og i dag har udnyttelsen af vedvarende energi stadig stor betydning.

De første møller blev drevet ved vandkraft. Desværre betød en faldende vandstand i bække og åer at de mindre møller måtte lukke, hvorimod man ved en del af de større vandmøller valgte at bygge en vindmølle til at supplere mølledriften ved tørke. Det ses ved den sidste af de oprindelige 10 vandmøller på Als – Vibæk.

Møllerne blev overvejende bygget af træ, så brand var en af deres største fjender. Ved udsigt til storm skulle mølleren sørge for at få vingerne bundet fast, så møllen ikke løb løbsk og blev overophedet.

Mølleren på Hedemølle, som lå ved Mommark, nåede i 1913 ikke at få vingerne bundet i tide, og måtte derfor sende bud til bønderne i området om at komme med alt deres korn, så møllen ikke løb varm og brød i brand. Det tog 3 døgn før vinden tog af og møllen kunne stoppes.

Bygningen af en mølle var en dyr affære og det var derfor ofte kronen eller hertugen, der bekostede byggeriet. Sidenhen blev møllen forpagtet til en møller. Møllen blev sikret en indkomst ved mølletvang, hvilket vil sige at bønderne skulle levere deres korn til en bestemt mølle.

Bønderne betalte en afgift i form af mel til mølleren, dette kaldtes mølletold og mølleren betalte mølleskat til lenet eller kronen.

Slotte og godser

Der har boet konger og dronninger i Sønderborg både frivilligt og under tvang. Hertugfamilierne har også sat deres tydelige spor også syd for grænsen og hver sommer er der særlig fokus på Gråsten, når den royale familie tager ophold på slottet ved søen.

Omkring år 1150 bygges der en borg, som værn mod Venderne på den nordlige del af øen Als. Kong Svend døber den Alsborg og det navn har den i ca. 20 år. Dette er den Svend, som senere får tilnavnet Grathe, da han bliver dræbt i 1157 på Grathe Hede i kamp om kongemagten i Danmark.

Da der omkring år 1168 igen er store problemer med Vendernes hærgen, denne gang på den sydlige del af øen Als, får Kong Valdemar den Store en borg opført ved indsejlingen til Als Sund. Den nye borg får navnet Søndre Borg og Als Borg døbes om til Nørre Borg. 

Der har ikke været nogen byer. Borgenes placering er valgt ud fra et strategisk synspunkt, de har skulle være nemme at forsvare. Byerne Købingsmark, senere Nordborg og Sønderborg er vokset op i læ af borgene. Begge borge har været anset som stærke befæstninger og har i sin tid haft betydningsfulde fanger, senest i form af Kong Christian den II, også kendt som Christian Tyran, der tilbragte de første 17 år af sit fangenskab på Sønderborg Slot.

Under hertugerne bliver de gamle slotte moderniseret og der bygges også nye slotte, blandt andet i Glücksburg, som i dag ligger i Tyskland, samt i barokstil i Augustenborg og Gråsten.

Kirker

Hvis man kan være velsignet med kirker, så må Sønderborg være et af de områder, for vi kan tilbyde nogle historiske perler.

Dronning Dorotheas Kapel på Sønderborg Slot er det ældste, bevarede renæssance kirkerum i Norden og et af de bedst bevarede fyrste-kirkerum i Europa. Bag den aflåste dør i det smukke epitafium, står hertugfamiliens kister på rad og række. 

Broager Kirke med det karakteristiske tvillingetårn, har flotte vægmalerier og det største fritstående klokkehus i Danmark. Egen Kirke er den største landsbykirke på øen Als, her finder du nogle af landets bedst bevarede kirkestalde.

Bønderne måtte selv lade livet hvis de havde begået et drab, men adelsmænd kunne gå til paven og få syndsforladelse, for de havde råd til at bygge. Kegnæs Kirke blev bygget af Hertug Hans den Yngre, som bod for henrettelsen af en flok uskyldige bønder og i den tidligere valfartskirke i Lysabild kan du se et helligblodskapel, som en adelsmand lod bygge som bod for et drab.

Kapellet i Sønderborg er ikke det eneste i vores område, for bag alteret i Nordborg Kirke kan du se kisterne med hertugfamilien til Nordborg i gennem en gitterdør. 

Kirken i Havnbjerg blev landskendt i 2018, da den blev benyttet som en af lokaliteterne for filmen "I krig og Kærlighed" - vidste du at præsten i filmen ikke er skuespiller?

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish