©  Foto:

Vibæk Vand- og Vindmølle

Vibæk Vandmølle er den sidste af engang 10 vandmøller på øen Als. Den er stadig funktionsdygtig, som den dag den sidste møller stoppede driften i 1938.

Vandmøllen er opført på stedet i 1756, men den menes at være blevet flyttet hertil fra Vibøge, da der i fortegnelser fra 1613 nævnes en Mads Møller i Vibøge og på Mejers kort fra 1649 er Vibæk Mølle indtegnet. En undersøgelse af træet, som er brugt til at bygge møllen viser dog, at det er fældet omkring 1550.

Fra 1715 findes der en beskrivelse af en stråtægt mølle og der klages over vandmangel om sommeren. Den svigtende vandtilførsel samt at afstanden til udskibningsstedet ved Taskland var for lang, medfører en flytning af vandmøllen i 1756 til dens nuværende placering.

Vibækken er en af de længste og vandrigeste vandløb på Als, men i 1830´erne begynder vandtilførslen at svigte om sommeren og man vælger at opføre en vindmølle i 1835, som står oven for vandmøllen.  

Vindmøllen brændte ned i en påsat brand i 1983, så kun fundamentet af kampesten stod tilbage. Da der ikke findes mange mølleanlæg af denne type i Danmark, satte Vibæk Møllefond alt ind på at finde en anden mølle med samme mål og det lykkedes i 1995.

Niløse Mølle ved Dianalund på Sjælland blev taget ned med hjælp fra Mads Clausen Fonden og genopført på fundamentet i 1996. Den manglede dog både møllehat og vinger, så med støtte fra forskellige fonde og midler fra støtteforeninger kunne der i 2008 monteres en møllehat.

Indvendig er vindmøllen tom, på nær en trappe der fører op til 1. etage, og møllen benyttes derfor som udstillingslokale i forbindelse med aktivitetsdage. Der er dog ønske om med tiden, at kunne præsentere en funktionsdygtig vindmølle.

For åbningstider og datoer for aktiviteter se Vibæk Vandmølle.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish