©  Foto:

Graasten Slot

Graasten Slot er mest kendt som sommerresidens for den kongelige familie. 

Det første Graasten var et lille jagtslot, opført i midten af 1500-tallet. Efter slottet nedbrændte i 1603 opførtes et nyt slot, der højst sandsynligt har ligget hvor den nuværende Graastens sydfløj er placeret.

Kort før år 1700 byggede storkansler Frederik Ahlefeldt et vældigt barokslot, der imidlertid brændte i 1757. Det eneste der blev reddet var slotskirken. Det nuværende Graasten Slot stammer således fra 1759, hvor en ny sydfløj blev opført og fra 1842 hvor midterbygningen blev bygget.

I 1935 blev brugsretten til slottet overdraget til daværende Kronprins Frederik og Kronprinsesse Ingrid, senere Kong Frederik IX og Dronning Ingrid. Dronningen besad en stor interesse for blomster og var personligt inde over planlægningen af blomsterhaven ved Graasten Slot frem til hendes død i år 2000. Interessen for blomster blev videreført af hendes datter H.M. Dronning Margrethe II.

Der er ikke offentlig adgang for publikum i slottets bygninger, med undtagelse af Graasten Slotskirke, der har særlige åbningstider.

Abdikationen i 2024

Under nytårstalen i 2023 meddelte Dronning Margrethe II, at hun abdicerede, og den 14. januar 2024 fik Danmark en ny konge og dronning i form af Kong Frederik X og Dronning Mary.

Sommerresidens

Når kongefamilien har residens på Graasten Slot er området lukket for offentligheden og der er således ikke adgang for publikum i Graasten Slotshave- og Kirke; Slotskirken er dog stadig åben i forbindelse med gudstjenester og sommerens aftensang.

2024

Den 9. juli vil der være officiel modtagelse af H.M. Kong Frederik X og H.M. Dronning Mary på Torvet i Gråsten ved borgmester Erik Lauritzen. Nærmere detaljer, såsom tidspunkt følger senere.

Graasten Slotshave & Slotskirke vil være lukket fra den 1. juli (i forbindelse med klargøring til den royale families sommerophold). Slotskirken er dog åben ved gudstjenester og aften fællessang. Slotshaven forventes at åbne igen mandag morgen den 19. august. 

Vagtafløsning
Når slottet er beboet, går et royalt splitflag til tops i stangen på slottets klokketårn og den Kongelige Livgarde stiller op til bevogtning. Hver dag foregår der vagtafløsning af den Kongelige Livgarde. Vagten udgår fra Det Gule Palæ, Ahlefeldtvej 5, hvor garderne stiller op. Under ledsagelse af to tambourer, marcheres der herfra kl. 11.43 gennem Gråsten via Borggade, Torvet og Slotsgade til slottet, hvor vagtafløsningen sker ved vagtbygningen kl. 12.00.  Om fredagen foregår marchen under ledsagelse af Den Kongelige Livgardes Tambourkorps og vagtskiftet foregår i slotsgården.

Fredags koncert
Så snart der foreligger oplysninger, vil emnet blive opdateret.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish