Sønderskoven på Als ved Sønderborg

Cykeltur i Sønderskoven Als

Foto: Sønderborg Kommune

Bøgen spejler sin top i bølgen blå på cykelturen i Sønderskoven lige uden for Sønderborg by på øen Als. Året rundt kan du nyde dette dejlige skovområde og opleve de skiftende årstiders charme.

Naturvejleder Tobias Præstholm Ehmsen kan på det varmeste anbefale en cykeltur i Sønderskoven på øen Als.

Sønderskoven er en smuk og klassisk øst-dansk løvskov som ender brat ud mod Sønderborg Bugt. Træarterne er hovedsagligt bøg og eg og hele skoven er på 400 hektar. Det er statsskov, men det er også Sønderborg bys skov, da byens grænse mod øst samtidig er skovgrænsen mod vest.

Denne nærhed til byen gør den til et yndet og attraktivt udflugtsmål hvis man befinder sig i Sønderborg.

Har du friske ben og er klar på en længere vandretur kan store dele af skoven godt besøges på en lang gåtur. Men hvis du har muligheden for at tage af sted på cykel vil jeg virkeligt også anbefale dette, da vejene er gode og varierede, og dette giver dig mulighed for at komme endnu mere rundt og se skovens mange herligheder fortæller Naturvejleder Tobias P. Ehmsen.

En oplagt tur kunne være med start fra Kryb-i-ly på Egetoftevej, en central plads midt i skoven med borde og bænke til madpakken og et nydeligt vandhul.

Kør herefter mod syd af Skovpartslinjen og Fredsmajvej indtil I når stranden. Her er rig mulighed for at nyde udsigten over Flensborg Fjord. Hvis man er fugleinteresseret vil et besøg i fugletårnet syd for søen Fredsmaj være oplagt, husk blot at parkere cyklen på vej derind. Her kan observeres fugle året rundt, og der ses ofte knopsvane, grågæs, toppet lappedykker, blishøns, troldænder og Sønderborgs nationalfugl; stor skallesluger. 

Tobias Præstholm Ehmsen
Foto: Bo Bach
På tur med Tobias Præstholm Ehmsen
Toppet lappedykker med fisk
Foto: Corinna Lichtenberg - Pixabay
Toppet lappedykker lever af fisk og vandinsekter.

Når nu man er i denne del af skoven vil en top tur uden cykel til det imponerende højdepunktet Vonsklint være at anbefale. Her spejler bøgen sin top i bølgen blå, og udsigten er majestætisk.

Kør herefter videre langs Elverhøjvej og sving mod nord ad den kupperede Arnhøjvej.

På højre side fornemmes nu højdedragene inde i skoven. Her ligger en stor del af de bronzealder gravhøje som Sønderskoven også er kendt for.

På det sidste stykke af ruten kommer i forbi Staals Mose. En tidligere rødgransbevoksning er her blevet ført tilbage til sin oprindelige tilstand, og er nu igen et vådområde som har skabt et idyllisk åndehul midt i skoven til glæde for dyrelivet som også her kan iagttages året rundt.

Når I kommer til Egetofte Naturskole svinger I til venstre og er nu tilbage ved Kryb-i-Ly.

God tur!

Tobias P. Ehmsen
Naturvejlederne Sønderborg

Naturvejlederne anbefaler

Naturvejlederne Sønderborg har skrevet flere anbefalinger, både om aktiviteter i naturen, interessante dyrearter og planter samt naturområde med et væld af kulturhistorie - nogle af områderne har faktisk hele pakken.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish