Trillen og udsigtstårn

Trillen og Lambjerg Indtægt ved Høruphav

Foto: Bo Bach

Ved det tidligere fiskerleje i Høruphav på øen Als finder du fuglereservatet Trillen og den idylliske lille skov Lambjerg Indtægt.

Naturvejleder Jens Jørgensen anbefaler en tur til naturområdet Trillen og Lambjerg Indtægt ved Høruphav på øen Als. Ved kysten findes blandt andet den sjældne Strandloppeurt.

Trillen, et dejligt naturområde, der ligger lige sydvest for byen Høruphav var tilbage i stenalderen en række små øer som med tiden er blevet landfast med kysten med en lang sandtange. På de nu landfaste øer der ejes af staten og forvaltes af naturstyrelsen Sønderjylland, er der fundet spor af stenalderbopladser.

Sandtangen omkranser den fuglerige sø kaldet ”Vælddam”. Der findes på den næsten urskovsagtige Store Trille, et fugletårn som giver et rigtig godt overblik over området. Her kan året rundt observeres et rigt fugleliv af især vandfugle.

Dele af området blev i gamle dage brugt til at have kvæg gående om sommeren, men dette blev opgivet i en periode for igen at blive genoptaget. Græsning foregår nu i sommerhalvåret af kreaturer eller heste for at holde området åbent som en strandeng for at tilgodese den specielle flora der knytter sig til denne naturtype.

På tur med naturvejleder Jens Jørgensen
Foto: Bo Bach
På tur med Jens Jørgensen.
Strandloppeurt
Foto: Lee Raye - Wikimedia Commons
Strandloppeurten vokser kun i det sydlige Danmark.

Derfor findes mange forskellige spændende plantearter. En af de særlige, er den ret sjældne Strandloppeurt som vokser kystnært i de sydlige dele af Danmark. Der findes også mange eksemplarer af Danmarks største vilde staude der står med gule blomster som hedder Kærsvinemælk samt mange andre arter som bl.a. vild gulerod, gul snerre og kvan.

Der findes flere P-pladser i skoven, Lambjerg Indtægt, tæt på Sønder Landevej hvorfra der går en sti hele vejen rundt om Trillen.

Rundt kysten er der fine muligheder for at fiske, og måske kan man være heldig at få en havørred på krogen. I skoven, frodig løvskov på 69 hektar, findes en del fortidsminder i form af gravhøje.

Nær skovløberstedet ligger også en dansk krigergrav til minde om den sidste faldne soldat fra slaget da Preusserne erobrede Als d. 29. juni 1864.

Der er mulighed for fri teltning efter gældende regler for naturstyrelsens arealer, i den del af skoven der ligger nord for landevejen. I den sydlige del findes der sheltere og en rigtig fin primitiv overnatningsplads med borde, bænke og bålplads, lige ved skov og strand. Overnatningspladsen er nemt tilgængelig fra havet hvis man er på tur i kano eller kajak.

God tur og husk kikkerten.

Jens Jørgensen
Naturvejlederne Sønderborg

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish