Grusvej ved Fjordmosen og Nørreskov på Als

Fjordmosen ved Nørreskoven Als

Foto: Tom Reersdorff

Besøg dette alsidige naturområde ved østkysten af øen Als. Hvor skov, strand og enge byder dig på et utroligt varieret dyreliv og et væld af forskellige planter.

Naturvejleder Tom Reersdorff fortæller om det fantastiske naturområde Fjordmosen, som ligger mellem skov og strandlinie ved østkysten af øen Als i Sønderborg Kommune.

Når man kører mod Nørreskoven ved Østerholm, følger man vejen til Fjordmosevej. Man kører så gennem Nørreskoven og ender ved Lillebælt (strandområde), hvor der er gode parkeringsforhold.

Hele det store engområde man nu befinder sig i, er Fjordmosen.

Fjordmosen er som sagt et stort engområde bestående af lavtliggende græsmarker med mange afvandingskanaler. Der er ligeledes en del småsøer med sivbevoksning. Foruden skovområdet grænser en del kratbevoksninger op til engene. På engarealerne går der, undtagen i vinterperioden, en del køer som afgræsser engene bl.a. det smukke skotske højlandskvæg.

Tom Reersdorff
Foto: Bo Bach
På tur med Tom Reersdorf.
Skotsk højlandskvæg i Fjordmosen
Foto: Tom Reersdorff
Skotsk højlandskvæg i Fjordmosen.

Fjordmosen er et særligt imponerende syn i sommerhalvåret, når engene blomstrer.
Der er et væld af forskellige blomsterarter, også nogle lidt mere sjældne arter. Samtidig indeholder området et rigt varieret fugleliv. Området grænser jo lige op til Lillebælt, så der er både hav og landlevende fugle at få øje på. Nogle arter man bl.a. kan se er: Fiskehejre, musvåge, hvepsevåge, duehøg, grågås, gråand samt en stor mængde af mindre fugle.

På engene ses ofte dådyr, rådyr og nogle enkelte gange kan man få øje på kronhjort. Er man der ved aftentide ses ofte flagermus, som jager insekter i området. Om foråret høres også løvfrøens kvækkekoncert, som kan være meget imponerende. Sæler ses ret ofte i vandet ved Fjordmosen.

Strandområdet ved Fjordmosen er et yndet område for lystfiskere. Vandet er ret dybt med store sten. Derfor er det et godt sted for havørred, hornfisk og nogle gange torsk. Der fiskes med flue og spinnegrej.

I det der er opsat nogle borde og bænke, er det et oplagt sted at sidde og nyde sin medbragte mad og drikkelse, samtidig med at man lytter til og nyder alle de smukke fugle og planter i området.

Fjordmosen kan varmt anbefales, så rigtig god tur i området!

Tom Reersdorff
Naturvejlederne Sønderborg.

Naturvejlederne anbefaler

Har du lyst til at lære mere om naturen, så har Naturvejlederne Sønderborg flere anbefalinger for spændende naturområder og dyrearter.

Du kan også læse om de vilde orkidéer, som også findes i Fjordmosen.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish