©  Foto:

Alssundstien

Alssundstien på 17 km, starter ved Alsion i Sønderborg og fører dig til Ballebro.

Ruten går langs vestsiden af Als Sund, igennem det kuperede moræneterræn ved Sundeved og undervejs deler den rute med den historiske Nydamstien. 

Lige efter gården Vesterskov på Snogbæk Nederby 26, drejer stien af mod kysten og ved højvande anbefales det at tage alternativruten, da kystruten bliver noget af en udfordring når stenene bliver glatte.

Fra Ballebro kan du fortsætte ad Sundevedstien som slutter sig til kommunegrænsen og ender nær det eksisterende stiforløb i Aabenraa Kommune, eller du sætter over Als Fjord med Nordals-færgen Bitten og fortsætter ad Alsstiens 64 km.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish