VisitSønderjylland
Sort Sol

Sort Sol i Tøndermarsken

Lige før stærene går ned på jorden for natten, danner de store flokke fascinerende mønstre på himlen, der næsten formørker solen, heraf navnet Sort Sol.

Book billetter online

Sort Sol - forår 2021
Sort Sol i Tøndermarsken
Øvrige naturoplevelser
Østersfestival

Stæren kommer til marsken for at æde stankelbens- og gåsebillelarver, som findes i de største mængder i fugtige græsmarker. Om dagen søger de især føde i de ydre koge af Tøndermarsken, og om natten opsøger de tagrør, hvor de overnatter.

Sort Sol i Tøndermarsken

Overnatningsområderne flyttes hele tiden, både for at snyde rovfuglene, men også fordi tagrør efter nogle dages brækker, hvorved stærene kommer til at sidde med fødderne i vand. Man kan derfor aldrig være helt sikker på, hvor stærene går ned til overnatning.

Sort Sol i Tøndermarsken

Stærenes forårstræk ligger fra februar til midt i april, og efterårstrækket begynder i august og kan vare helt til december.

Har du lyst til at opleve Sort Sol, kan du tage med på en Sort Solsafari i Tøndermarsken. Du kan booke en tur med og uden overnatning på booksonderjylland.dk.

Meget mere Sønderjylland...

Velsmagende Vadehav
Østers i Vadehavet
Tøndermarsken
Får i Tøndermarsken
Vandring i Sønderjylland
Vandring på Gendarmstien
Cykelruter i Sønderjylland
Cykling i Tønder
Top 10: Sønderjyske naturoplevelser
Naturcenter Tønnisgaard
Top 10: Historiske oplevelser i Sønderjylland
Frøslev Lejren