Nærbillede af en skarv

Vi kigger på fugle

Foto: Johnny-px - Pixabay

Tag kikkerten med på ferien til øen Als, Broagerland og Gråstenskovene, for det afvekslende landskab i Sønderborg-området byder på et rigt fugleliv.

Fugleøen Als

Hvorfor ikke tage fuglebogen og kikkerten med på ferie, når nu turen går til et så fuglerigt område som ferieøen Als?

Foruden den naturlige fuglerigdom, så ligger øen Als på et naturligt træk for fugle der komme sydfra og skal over til Sverige. Særligt ved Tontoft Nakke på Nordspidsen af øen Als kan du observere forårstræk fra marts til maj og her vælger nogle af fuglene at slå sig ned for en kortere tid, inden turen går videre ud over vandet.

Vidste du

at Knopsvanen blev valgt som Danmarks nationalfugl ved en seerafstemning i 1984

at Sønderjyllands største koloni af ynglende Ederfugle findes på den lille ø Katholm ved Als

at bortset fra nogle få arter, hvor der findes fastlagte jagttider, så er samtlige fugle i Danmark fredet og må hverken indfanges, slås ihjel eller indsamles/ødelægges æg fra.

Stor Skallesluger afløste Guldpirolen

Da Danmark gennemgik den store kommunesammenlægning i 2006-07, blev det fra statens side besluttet, at hver kommune fremover skulle have en kommunefugl, som de skulle tage særlig vare på og støtte fremgangen af. 

Sønderborg Kommune fik tildelt Guldpirolen og det var ikke nogen nem opgave - fuglen var nemlig ikke blevet observeret i området de sidste 10 år. Den daværende borgmester, Jan Prokopek Jensen, sammensatte derfor et pænt brev til miljøministeren og spurgte om man ikke kunne bytte til Stor Skallesluger, som fandtes i området og det fik vi lov til.

Som så mange andre fuglearter i Danmark har Stor Skallesluger været truet af udrydning og ynglebestanden er stadig lav den dag i dag.

Gode hotspots for fuglekiggeri

På kortet får du et overblik over udvalgte fuglelokaliteter på øen Als, på Broagerland og ved Gråstenskovene.

Mød 8 udvalgte fuglearter

Her finder du et lille udpluk af fuglearter i Sønderborg-området og ved hver af dem kan du vælge at lytte til deres kald og blive klogere via et link til fuglearten på DOF-basen, hvor Dansk Ornitologisk Forening giver et overblik over Danmarks fugle, deres levevis samt udvikling og udfordringer.

Foruden indsamling af data om Danmarks fugleliv har Dansk Ornitologisk Forening også et projekt omkring truede og sjældne ynglefugle med fokus på følgende arter: Hvid Stork, Sort Stork, Havørn, Kongeørn, Fiskeørn, Vandrefalk, Hedehøg, Mosehornsugle, Perleugle, Sorthovedet Måge og Markpiber.

Af de ovennævnte arter yngler Havørnen i Sønderborg-området, mens der findes ynglende par af Hvid Stork, Vandrefalk og Sorthovedet Måge i Sønderjylland.

Ravn på vingerne
Wolfgang Heubeck - Pixabay

Ravnen

Ser du en kæmpe krage på din vej, så er der nok nærmere tale om ravnen. Sort som kul. Dobbelt så stor som dens fætter kragen og kendbar på stemmen med det dybe rårk.

Denne kloge fugl kendes også fra den nordiske mytolgi; Odins ravne Hugin og Munin var hans øjne i luften. Ravnen har fascineret folk helt tilbage til vikingetiden og før flaget Dannebrog blev indført i 1219 førte man et rødt banner med en sort ravn på.

Desværre holdt kærligheden til ravnen op på et tidspunkt og arten blev udsat for forfølgelse og giftmord. I 1950 var bestanden i Danmark nede på blot 16 par, som holdt til i Sydøstjylland og på Fyn. Heldigvis er tiderne vendt og ravnebestanden er langsomt men støt steget til ca. 800 par og de forekommer i dag over det meste af øen Als og på fastlandet omkring Gråsten.

Faktisk er vi så heldige at have en ravneskov, i den lille skov Avnbøl Sned nær Gråsten mødes en del ravne for natten. 

Fakta om ravnen:
Længde: 64 cm
Vingefang: 120-150 cm
Vægt: 800-1.500 g
Rødlistet som LC (least concern) = ikke truet.

Isfugl på vingerne
Lukas Bieri - Pixabay

Isfuglen

Isfuglen - det lille blå lyn, kan ses ved Ketting Nor på øen Als, ved Sandbjerg Sø og søerne i Gråstenskovene - hvis altså man har heldet og øjnene med sig!

Du skal have øjnene med dig, for selv om isfuglen har nogle flotte og klare farver, så er den ekstrem hurtig på vingerne. De fleste fotos af isfuglen er da også taget, hvor den sidder på sin ynglingsgren - som den dykker fra når den fisker og gerne afliver fisken, ved at daske dens hoved i mod, inden den sluges hel. 

Reden bygges ind i stejle brinker, hvor den for enden af en 1 meter lang gang, huser 2-3 kuld med 5-7 æg i hver.

Fakta om isfuglen:
Længde: 16 cm
Vingefang: 24-25 cm
Vægt: 40-45 g
Rødlistet som VU (vunerable) = sårbar.

Lærkefalk med bytte
Andy Morffew - Wikimedia Commons

Lærkefalken

Lærkefalken foretrækker at yngle i lune områder med ældre skov og gerne tæt på eng- og vådområder med store forekomster af småfugle og insekter. I 2020 blev der registreret 2 ynglepar i Sønderborg-området.

Denne mellemstore falk er en virkelig sjælden ynglegæst i Danmark. Den lever af småfugle og insekter - øverst på menuen står guldsmede, som der findes mange af i Sønderborg-området. Lærkefalken har lange slanke vinger og er så dygtig en flyver, at den er i stand til at fange svaler og mursejlere i luften. Af udseende ligner den til forveksling Tårnfalken, men i modsætning til denne, så muser Lærkefalken ikke.

Fakta om lærkefalken:
Længde: 34 cm
Vingefang: 70-84 cm
Vægt: Han 130-230 g Hun 140-340 g
Rødlistet som CR (critically endangered) = kritisk truet.

Tårnfalk
Kev - Pixabay

Tårnfalken

Ser du en rovfugl der står helt stille i luften, mens den intenst kigger ned på jorden, så er der højst sandsynligt tale om en Tårnfalk. Denne jagtmetode kaldes at muse - falken står med udbredt hale og holder sig i luften med hurtige vingeslag, for pludselig at sætte i et lynhurtigt dyk ned mod jorden og slå kløerne i en gnaver. 

Fakta om tårnfalken:
Længde: 34 cm
Vingefang: 65-80 cm
Vægt: Han 190-240 g Hun 220-300 g
Rødlistet som LC (least concern) = ikke truet.

Stor flagspætte
Rainer Theuer - Pixabay

Stor flagspætte

Du hører sikkert Stor flagspætte længe inden du får øje på den. Den lever hovedsageligt af insekter og larver, som den finder i træstammerne. Som alle spætter er kraniet på Stor flagspætte konstrueret på en særlig måde, så den ikke får hjernerystelse, når den trommer med næbet på træerne.

Når du først har hørt den, så går den vilde jagt rundt mellem træerne, for at finde ud af i hvilket den sidder og derefter rundt om træet for at få øje på den og den kan godt sidde højt oppe.

Stor flagspætte høres og ses ofte i skovene på øen Als og ved Gråstenskovene. Lyt efter den velkendte trommen i trækronerne ved Brudgomsegene i Nørreskoven Als eller i den lille skov Blomeskobbel.

Fakta om Stor flagspætte:
Længde: 23 cm
Vingefang: 34-39 cm
Vægt: 90 g
Rødlistet som LC (least concern) = ikke truet.

Slørugle
Kevsphotos - Pixabay

Sløruglen

Hører du korte, hæse skrig i nattens mulm og mørke, så er der nok tale om slørugle-hannens revirskrig.

Sløruglen er en utrolig smuk fugl. Store sorte øjne omkranses af et hvidt hjerteformet ansigt og fjerdragtens overside er hvid, gylden og blågrå med et drys af perlepletter.

Sløruglen er udpræget nataktiv og ses derfor sjældent. Den er udbredt i størstedelen af Europa, men i Norden findes den kun i Danmark. Her i landet findes der stort set kun ynglepar i Sønder- samt Vestjylland og en del af disse ynglende par er registreret på øen Als og Broagerland.

Fakta om Sløruglen:
Længde: 34 cm
Vingefang: 85-93 cm
Vægt: Han 290-340 g Hun 330-460 g
Rødlistet som LC (least concern) = ikke truet.

Ederfugl, hun på rede
Jonathan Cannon - Pixabay

Ederfuglen

Ederfuglen er meget nem at kende på dens trekantede hoved. Hannen har en meget smuk fjerdragt i farverne sort-hvid og med ferskenfarvet bryst samt grønlig nakke. Hunnen derimod har en fjerdragt, der er designet til at falde i et med omgivelserne, når hun ligger på reden. 

Ederfuglen lægger 1 kuld á 4-6 æg og når hunnen går af reden er det vigtigt, at det foregår i god ro og orden, så hun får dækket de gulgrønne æg til med dun og dermed skjult dem for glubske naboer - eksempelvis mågerne, der elsker andres æg. 

Fakta om Ederfuglen:
Længde: 58 cm
Vingefang: 80-108 cm
Vægt: 1.200-2.800 g
Rødlistet som NT (near threatened) = næsten truet.

Havørn på vingerne
Torben Strøm - Pixabay

Havørnen

Den var bred som en dør!

Denne beskrivelse er typisk fra folk der har set kongen over dem alle - Havørnen. Med et vingefang på 200 - 250 cm er der her tale om Nordeuropas største rovfugl, faktisk er dens vingefang op til 20 cm større end hos Amerikas nationalfugl - den hvidhovedet havørn.

Havørnen har været udryddet i Danmark, men en genindvandring i 90´erne har betydet, at vi atter har denne majestætiske rovfugl svævende i de højere luftlag og ynglepar i Sønderborg-området.

Havørnen lever af fisk, mindre fugle og ådsler. På øen Als er der løbende observationer ved Mjels Sø og Bundsø på Nordals samt Ketting Nor og Torup Made nær Augustenborg.

Fakta om Havørnen:
Længde: 70-90 cm
Vingefang: 200-250 cm
Vægt: Han 3.100-5.500 g Hun 4.100-7.000 g
Rødlistet som LC (least concern) = ikke truet.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish