VisitSønderjylland
Vandring på Marskstien med rygsæk

Marskstien

I 2019 åbnede Marskstien, der giver en enestående mulighed for at vandre gennem et unikt kulturlandskab med store naturoplevelser.

Forestil dig at vandre gennem et landskab, som nok er fladt, men som rummer store naturoplevelser. Hvor du på store dele af strækningen er helt alene bortset fra store fugleflokke, der flyver forbi.

Er du til den slags oplevelser, så læg vejen forbi Tøndermarsken. Hidtil har det store marskområde været knap så tilgængeligt for folk, der ikke var lokalkendte, men sådan er det ikke længere.

I 2019 åbnede Marskstien nemlig – en 54 km lang vandresti, der leder gennem marsken. Vandrestien er blevet til som en del af Tøndermarsk Initiativet, der har til formål at udbrede kendskabet til dette enestående stykke kulturlandskab.

Vandring på Marskstien

Marskstien er udformet som en rundtur, så du kan starte, hvor du ønsker, samt gå i begge retninger. Undervejs er der otte såkaldte stisløjfer med en længde på mellem 2,7 km og 12 km, som er tiltænkt vandrere, der vil gå en kortere afsluttet rute.

Marskstien går undervejs gennem fire byer – Rudbøl, Højer, Tønder og Møgeltønder, hvor du kan opleve områdets enestående bygningskultur. For vandrere, der ønsker at tilbagelægge hele ruten, giver byerne også fine muligheder for overnatning.

Der er lavet formidlingsstationer ved Højer Mølle, Vidåslusen og Lægan Pumpestation hvor du kan lære mere om det særlige marsklandskab. Derudover bliver der flere steder langs ruten opsat formidlingstavler med mere information.

Marskstien er en såkaldt trampesti, hvor du primært vandrer på græs. Den bliver klippet efter behov i sommerhalvåret, men nogle steder kan der i perioder forekomme høj bevoksning. Så det gælder om at have fornuftigt fodtøj på. 

Tøndermarsken er langtfra blot vild natur, men derimod et landskab, der er blevet formet af menneskehænder gennem århundreder i livet med og mod vandet. Her ser du diger, marker, pumpestationer og kanaler – kort sagt alt det, der gør Tøndermarsken til noget ganske særligt.
 

Meget mere Sønderjylland...

Vandring i Sønderjylland
Vandring på Gendarmstien
Gendarmstien
Vandring på Gendarmstien
Hærvejen
Vandring på Hærvejen
Camino Haderslev Næs
Vandring på Camino Haderslev Næs
Alsstien
Vandring i Danmark
Drivvejen
Vandring i Tøndermarsken