©  Foto:

Vidåslusen - Højer

Længst mod vest ligger det flade marsklandskab og Vadehavet.

Her er store vidder og en horisont så uendelig, at man kan føle sig ganske lille på kanten af havet. 

Vadehavet er det ene øjeblik tørlagt bund, så langt øjet rækker, og få timer senere fuldstændigt oversvømmet af havet.

Vidå sluse

Højer ny sluse (Vidåslusen) stod færdig 1981. Den består af tre beton kamre med hver to sluseporte af træ. Der er parkeringsplads..

 

Højer gamle sluse

Den gamle sluse i Højer ligger vest for Tønder blev bygget samtidig med Højer-Siltoft-diget 1861. Tidligere kunne skibene uhindret sejle ind i Højer Kanal. Med en åben sluse i diget kunne skibe med mast sejle ind til i Højer Havn, som blev anlagt inden for diget.Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish