Gejlå kampestensbro på Hærvejen

Hærvejen

Foto: VisitAabenraa

Hærvejen er Danmarks ældste landevej, som siden oldtiden har fragtet soldater og folk fra Dannevirke i syd til Viborg i nord og den modsatte vej. Ud over de mange soldater har også kvægdrivere benyttet hærvejen, hvorfor den også kendes under navnet Oksevejen.

Vejen følger i store træk det gamle hærvejsspor langs den jyske højderyg og skellet mellem øst- og vestgående vandløb. I Sønderjylland løber vejen fra grænsen ved Padborg til Vojens og du kan følge afmærkede ruter på cykel eller til fods. Undervejs kommer du forbi Hærvejens karakteristiske kampestensbroer Gejlå Bro, Povls Bro og Immervad Bro.

Hærvejens placering har rod tilbage i istidens udformning af landskabet. Isranden stod i lang tid langs hovedopholdslinien; der var isens maksimale udbredelse under sidste istid.


Isen havde skubbet store mængder ler, grus og sten op foran gletcherkanten. Smeltevandet løb vest på ud over det isfrie område. Da isen havde trukket sig tilbage, kunne bække og åløb også få afløb mod øst. 


Området mellem de øst- og de vestvendte vandløb kaldes vandskellet. Her var det nemmest at komme tørskoet gennem Jylland, og derfor var det langs vandskellet, Hærvejen opstod.

Meget mere Sønderjylland...

Vandrere på Camino Haderslev Næs
Vandring i Sønderjylland
Vandrere med hund i Kollund Skov på Gendarmstien
Gendarmstien
Familie vandrer på Marskstien med klapvogn
Marskstien
Skiltehenvisning på Camino Haderslev Næs
Camino Haderslev Næs
Vildt i Brandsbøl Skov i Naturpark Nordals
Alsstien

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish