Gå til indhold
Gråsten Slotshave

Blomster Bygger Broer

Foto: Slots- og Kulturstyrelsen

Grænseområdet mellem det nordlige Tyskland og det sydlige Danmark har en fælles historie, traditioner, kulturel og sproglig sammenhørighed.

Der er også erhvervsmæssige udfordringer som ikke, i tilstrækkelig grad, løses af den nationale udvikling. Gartenschau er ukendt i Danmark, mens det i Tyskland er et velkendt og fasttømret koncept. De fælles styrker, forskelligheder og kulturen bringes i spil og sammen skabes vækst, udvikling og værdi for hele grænseregionen, og grundlaget for én sammenhængende turistdestination.

Fremfor at tage udgangspunkt i en større by tolkes Landesgartenschau ind i en decentral geografisk struktur med Flensborg Fjord og de fire byer; Flensburg, Glücksburg, Aabenraa og Sønderborg. Derudover går Gartenschau konceptet for første gang på tværs af den dansk-tyske grænse, og dette kræver udvikling af en fælles regional identitet. Grænseregionsområdet er ikke en metropol og der ligger et potentiale i, at inddrage Gartenschau-konceptet som inspiration og grundlag for en nyfortolkning. En nyfortolkning, der bringer både natur, det maritime og havekulturen ind i en aktiv turismeudvikling, hvor det er afgørende at grænselandet synliggøres og markedsføres som én fælles turistdestination. Allerede eksisterende og selvstændige projekter med egen identitet bindes sammen hen over grænsen for at opnå en større turistmæssig effekt og synergi i forhold til en fælles formidling.

Det eksisterende cykel- og vandresti netværk udvikles til et stærkt forbindelsesled mellem danske og tyske kultur- og oplevelsestilbud inden for havekultur af enhver art, natur, maritime oplevelser, stedbundne tilbud, kunst og kulturarv. De nye kombinationsmuligheder i én fælles dansk-tysk turistdestination, præget af lokalbefolkningen og deres samspil med gæsterne, vil styrke kvaliteten og øge antallet af aktivitets- og oplevelsesmuligheder inden for den bæredygtige kultur- og naturturisme. En fælles turistdestination med disse kvaliteter vil appellere til såvel indenlandske som internationale turistmålgrupper.

Formålet med nærværende projekt er at paratgøre de eksisterende særlige lokationer i forhold til målgruppen og udvikle kombinérbare ruter, der er af interesse både for arrangører af bus- og grupperejser og for individuelle turister med bil eller cykel. M. h. p. dette skal de fem slotte Schloss Glücksburg, Gråsten Slot, Sønderborg Slot, Augustenborg Slot og Brundlund Slot mellem Flensborg Fjord, Aabenraa og Sønderborg knyttes tematisk sammen på en innovativ måde. Derudover skabes m. h. p. fortællingen en tematisk ramme fra Dannevirke til Vadehavet, som også integrerer stationerne Schloss Gottorf på tysk og Gram Slot og Schackenborg Slot på dansk side og dermed komplettérer tilbuddet for det første omkring den dansk-tyske historie og for det andet langs den dansk-tyske grænse.

 

Kontakt:

Gitte Hoeg Andersen, gitte@dssj.dk 

Læs mere om projektet: https://www.bbbprojekt.eu/

Øvrige projekter

Post Nord Danmark Rundt ved Dybbøl Mølle 2016
Sønderjylland klar til Touren
Cykling ved Okseøerne
N8 - Østersøruten
Camping
De bedste ferieoplevelser skaber vi sammen - fase 1
Drejby Strand Camping
CampNow
Verdensmål 12
Grøn omstilling
E-learning
E-learning til certificering

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2022
Danish