Verdensmål 12

Grøn omstilling

Foto: Verdensmaal.dk

Kvistgaard+HIRD har i samarbejde med Christian Halsam, Aalborg Universitet, modtaget midler til at gennemføre forskning i grøn omstilling og bæredygtig turisme i 80 turismevirksomheder i otte landdistriktskommuner.

Der er tale om et banebrydende samarbejde mellem forskning, tre destinationer og 80 virksomheder.

Projektet, der skal give svar på en række konkrete spørgsmål om grøn omstilling og bæredygtig turisme, løber fra august 2020 til marts 2021. Projektet omfatter bl.a. desk research, dybdeinterviews og en stor kvantitativ undersøgelse.

Målet med projektet er bl.a. at præsentere:

·         Indsigt i virksomhedernes muligheder og barrierer for grøn omstilling og bæredygtig turisme.

·         Konkrete løsninger ift. Forandringskrav i virksomhederne

·         Bud på konkrete værktøjer til virksomhederne

De deltagende destinationer: Destination Himmerland, Destination Sønderjylland og VisitNordsjælland

 

Kontakt:

Direktør Karsten Justesen, kj@dssj.dk