VisitSønderjylland
Cykling ved Okseøerne

N8 - Østersøruten

I samarbejde med VisitDenmark, Dansk Cykelturisme og de øvrige destinationer langs med Østersøruten arbejder Destination Sønderjylland for at udbrede kendskabet til ruten samt højne kvaliteten af turistens oplevelse.

Markedsføring:

Projektet har til formål at markedsføre kvalitetsoplevelse til turisterne, hvor pris og kvalitet er kendetegnet ved et match, som skaber øget tilfredshed hos kunderne og øget indtjening i branchen. Projektet er baseret på N8/Østersøruten der via en helhedsorienteret og fokuseret indsats, skal blive én af Europas bedst servicerede og mest velkendte cykelruter.

Projektet er koordineret med Dansk Kyst- og Naturturisme, der har ansvaret for de erhvervsudviklende aspekter af projektet.

Projektets aktiviteter:

• 2019: Styrket kernefortælling, udarbejdelse af content (fx video) mv.

• 2019: Markedsføringskampagne og presseindsats i Tyskland og i Holland

• 2020-2021: Løbende opdatering af content

• 2020-21: Videreførelse af kampagner og presseindsats i Tyskland og Holland.

• 2019-2021: Evaluering samt viden spredning til andre cykelruter i Danmark

 

Forretningsudvikling:

Projektet har til formål at udvikle kvalitetsoplevelser til turisterne, hvor pris og kvalitet er kendetegnet ved et match, som skaber øget tilfredshed hos kunderne og øget indtjening i branchen. Projekter er baseret på N8/Østersøruten, der via en helhedsorienteret og fokuseret indsats skal blive én af Europas bedst servicerede og mest velkendte cykelruter.

Projektets aktiviteter:

• Udvikling af samlet udviklingsplan med hotspots og testområder

• Gennemførelse af forretningsudviklingsforløb

• Skabelse af fælles infomateriale: bog + kort samt hjemmeside

• Udvikling og test af tværgående cykelservicekoncepter

Projektet er koordineret med VisitDenmark, der har ansvaret for international markedsføring af ruten.


Kontakt:

Gerda Bouma, 8182 7456, gerda@dssj.dk

Øvrige projekter

Sønderjylland klar til Touren
Post Nord Danmark Rundt ved Dybbøl Mølle 2016
De bedste ferieoplevelser skaber vi sammen
Camping
Blomster Bygger Broer
Gråsten Slotshave
CampNow
Drejby Strand Camping
Grøn omstilling
Verdensmål 12
E-learning til certificering
E-learning