VisitSønderjylland
Camping

De bedste ferieoplevelser skaber vi sammen

Projektet omhandler første fase af implementeringen af Destination Sønderjyllands (DSSJ) nye strategi "De bedste ferieoplevelser skaber vi sammen".

En del af projektet omhandler udviklingsaktiviteter, der bidrager til at styrke destinationen i forlængelse af konsolideringen, samt aktiviteter der er målrettet brancher, der er særligt hårdt ramt som følge af COVID-19.

Projektet går på fire ben og uddybes herunder.

Et nyt gæsteservicekoncept bidrager dels til at forsimple kommunikationen med de gæster, der besøger området og henvender sig derfor primært til dem, samtidig bidrager indsatsen til at binde destinationen bedre sammen, så der ikke opleves en forskel i den service, der tilbydes i de forskellige kommuner. Derfor bidrager denne indsats også til at styrke destinationen i forlængelse af konsolideringen.

Camping udgør 39% af Destination Sønderjyllands overnatninger og er dermed destinationens største overnatningsbranche. Det er samtidigt et område, hvor der er ledig kapacitet og Destination Sønderjylland ønsker derfor at iværksætte en indsats overfor netop denne branche, da den er udpeget, som en af de brancher, der skal bidrage til at destinationen kan nå sit samlede vækstmål. Derudover er branchen særligt hårdt ramt af konsekvenserne af COVID-19 pandemien idet flere af pladsernes belægning består af over 50 % udenlandske gæster. Et segment som vi pt. er helt afskåret fra på grund af grænselukningen.

Digitaliseringsindsatsen henvender sig til de over 100 virksomheder, der er en del af Destination Sønderjylland. Idet vi ønsker at screene dem, mhp. at identificere, hvor destinationens virksomheder ligger på det digitale udviklingsniveau.

Indsatsen vedr. lejrskoler henvender sig til de virksomheder (overnatningssteder og attraktioner), der i dag arbejder med lejrskoleophold. Denne gruppe er særligt hårdt ramt af konsekvenserne af COVID-19 pandemien, idet de har oplevet et forår, hvor alt er blevet aflyst og der er derfor behov for en indsats, der kan få sat gang i denne form for rejser igen. Samtidig henvender indsatsen sig til folkeskolerne, der skal på lejrskoleophold idet indsatsen vil gøre det nemmere for denne gruppe at tilrettelægge et lejrskole ophold i Destination Sønderjylland.

Kontakt:

Gæsteservicekoncept og camping: Annette Krog, 8182 4568, annette@dssj.dk
Digitaliseringsprojekt: Helle Schack, 8182 4562, helle@dssj.dk
Lejrskoler: Gitte Hoeg Andersen, 8182 4563, gitte@dssj.dk

Øvrige projekter

Sønderjylland klar til Touren
Post Nord Danmark Rundt ved Dybbøl Mølle 2016
N8 - Østersøruten
Cykling ved Okseøerne
Blomster Bygger Broer
Gråsten Slotshave
CampNow
Drejby Strand Camping
Grøn omstilling
Verdensmål 12
E-learning til certificering
E-learning