Gå til indhold

Top 10: Historiske oplevelser i Sønderjylland

Foto: Niels Damkjær

Sønderjylland er rig på historie. Overalt finder du historiske mindesteder, små og store museer og attraktioner. Fælles for dem alle er, at de fortæller en del af Sønderjyllands historie. En historie der til tider har været barsk og konfliktfuld, men som også byder på fantastiske fund.

Historiecenter Dybbøl Banke
Historiecenter Dybbøl Banke

Historiecenter Dybbøl Banke

På Historiecenter Dybbøl Banke træder du lige ind i Danmarkshistorien under krigen på Dybbøl Banke mellem danskerne og preusserne i 1864.

Fornem tyngden i de store kanoner og gå på opdagelse i skansens to dystre krudtmagasiner af svær beton. Søg dækning i det kæmpestore blokhus, som var skansens beskyttelsesrum, fordi man troede, det var bombesikkert.

I Historiecentrets autentiske skanse-rekonstruktion kan man for første gang siden 1864 gå rundt i et dansk skanseanlæg.

Kanon ved Sønderborg Slot
Comwell Hotels

Sønderborg Slot

Sønderborg Slot er med sin storslåede beliggenhed ved indsejlingen til Sønderborg et nationalt dansk ikon. Slottet rummer næsten 800 års dramatisk historie om Sønderjylland og Slesvig. De mange rum byder på moderne udstillinger om Sønderjyllands og grænselandets omskiftelige historie, den danske kong Chr. II’s fangenskab på slottet, det danske nederlag i 1864 og de mange danskes deltagelse i 1. Verdenskrig på tysk side inden Genforeningen i 1920.

Arkæologi Haderslev
VisitHaderslev

Arkæologi Haderslev

I det store arkæologiske museum i Haderslev kan du opleve nogle af de fineste arkæologiske fund fra den sønderjyske muld – bl.a. Danmarks ældste grav, prægtige våbenfund fra Ejsbøl Mose og dele af Hansborg Slot fra midten af 1500-tallet.

Gå på opdagelse i den fascinerende sønderjyske oldtid, købstaden Haderslevs historie og kig ind i de historiske huse på museet. Museum Sønderjylland står for arkæologien i hele Sønderjylland, og ofte vil du kunne se de nyeste arkæologiske fund udstillet på museet.

Zeppelinhangar i Tønder
Museum Sønderjylland

Zeppelin- og Garnisonsmuseum, Tønder

Tønder husede i tiden 1914-18 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser. Basen var placeret få kilometer nord for byen og var nærmest en selvforsynende lille by med eget gas-, vand- og varmeværk.

Den 19. juli 1918 skrev Tønder sig ind i verdenshistorien da Zeppelin basen blev udsat for det første luftangreb foretaget fra et hangarskib. Både de engelske piloters rapport og rester af bomberne kan ses på museet.

Besøg også flyhangaren i Soldaterskoven, som er den eneste bevarede bygning fra zeppelinbasen.

Sikringsstilling Nord intakt batteri Andholm
VisitAabenraa

Sikringsstilling Nord

Sikringsstillingen Nord er en befæstningslinje anlagt af det tyske militær under Første Verdenskrig i perioden 1916-18 som sikring mod et angreb fra nord. Linjen strakte sig hen over det dengang tyske Sønderjylland fra østkysten ved Hoptrup til vestkysten på højde med Skærbæk. Den bestod af pigtrådsspærringer, en dobbeltlinje af delvist udgravede skyttegrave, artilleristillinger og dækningsrum, i alt omkring 800 bunkers.

Frøslev Lejren
Destination Sønderjylland

Frøslevlejrens Museum

Frøslevlejren blev bygget som tysk interneringslejr i 1944 under besættelsen af Danmark. Her sad flere tusinde danskere indespærret hos det tyske sikkerhedspoliti. 

På trods af, at Frøslevlejren oprindeligt blev bygget for at undgå deportationer til kz-lejre i Tyskland, blev ca. 1.600 Frøslevfanger, stik imod alle aftaler, alligevel sendt videre til kz-lejrenes rædsler. Andre forblev fanger i lejren i Danmark.

Kaskelothval på Kommandørgården på Rømø
Wikicommons Arne Müsele

Kommandørgården, Rømø

Kommandørgården på Rømø i det sydvestlige Jylland er et intakt hvalfangerhjem og en af øens gamle, velstående slægtsgårde. Boligens navn hentyder til de kommandører der i 1600-tallet og begyndelsen af 1700-tallet havde kommandoen på store hvalfangerbåde, som var på handelsrejser og lange hvaltogter i Nordatlanten.

Kulturhistorie, Aabenraa

Er du interesseret i søfart og maritim historie, er det Kulturhistorie Aabenraa, du skal besøge.

I den røde museumsbygning finder du i dag historien om den søfart, der gennem 17- og 1800-tallet prægede købstaden Aabenraa. Den dybe fjord med gode muligheder for søfart skabte grobund for store træskibsværfter og gjorde Aabenraa til Sønderjyllands maritime centrum.

Haderslev Domkirke
VisitHaderslev

Haderslev Domkirke

Domkirken er ikke et museum - den er ligesom alle andre kirker i levende brug. 

Men Domkirken er også en bygning med en spændende og begivenhedsrig historie.

Den rummer fin kirkekunst og inventar og derfor er den naturligvis en seværdighed i national, ja faktisk i international målestok.

Nydambåden
VisitSønderborg

Nydambåden

Nydam mose har gemt på: Tre træbåde, et stort antal våben, redskaber og udstyr fra jernalderen (250-550 e.kr.). Den teori der er mest fremherskende er, at det er blevet ofret til guderne i rituelle ceremonier. Det er sket med årtier imellem. Det meste er blevet udgravet i 1863, og pga. krigen i 1864 endte det på Gottorp Slots museum i Slesvig i Tyskland. Fra senere udgravninger er der udstillet genstande på Nationalmuseet i København.
Rekonstruktion af Nydambåden, nausten og formidlingshuset ligger på stranden ved Sottrup skov. Området kan besøges frit hele året rundt, men fra maj til september ligger Nydambåden for enden af bådebroen og der er aktiviteter flere gange om ugen.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2022
Danish