©  Foto:

Museum Sønderjylland – Gram Lergrav – Palæontologi

Besøg museet i Gram og se de 10 millioner år gamle hvalfossiler

Gå på Fossiljagt med hele familien

Er vejret ikke til solbadning og strandtur, så besøg Museum Sønderjyllands afdeling for Naturhistorie og Palæontologi i Gram. Tag familien med på en spændende jagt efter fossiler i det gråsorte ler i Gram Lergrav.

I Gram, ca. midtvejs mellem Haderslev og Ribe, kan du besøge et lille museum, der har så usædvanlige ting som 10 millioner år gamle hvalfossiler at byde på. Museets navn, Naturhistorie og Palæontologi, dækker glimrende det, som er stedets speciale, nemlig uddøde dyr. Ordet Palæontologi betyder: Studiet af fortidens dyr og planter gennem fund og analyser af fossiler.

Den sydvestlige del af Sønderjylland, der i dag er land, var for 10 millioner år siden dækket af den gamle Nordsø, som bredte sig ind over området. Den bløde mudderbund, som leret dannede, var levested for en mængde havdyr; snegle, muslinger, krabber og søpindsvin. I de frie vandmasser over havbunden levede der hajer, rokker, fisk, sæler og hvaler. Det er rester af de dyr, du i dag kan være heldig at finde, når du besøger den gamle lergrav. 

Et besøg på museet i Gram med tilhørende gravning i leret, kan nemt blive til en "rejse tilbage i tiden", når du finder rester af de livsformer, der levede i området for mere end 10 millioner år siden.

Museet udlåner det nødvendige graveudstyr, og har du glemt gummistøvler, har museet også støvler i både børne- og voksenstørrelser, der kan lånes. I ferieperioderne er fossiljagten bemandet med en Fossil Hunter guide, som giver gravetips og fortæller om de fossiler, der bliver fundet. Uden for ferieperioderne har du mulighed for at se en introduktionsfilm om fossiljagt på museet, hvor museumsværten også kan fortælle om dine fund. De fleste fossiler får man lov at tage med hjem, men vis altid det, du finder, til personalet – måske er det et sjældent fossil, der skal indleveres som danekræ.

Så tag familien med til en dag i naturhistoriens navn! 

Undervisningsinstitutioner kan kontakte Museumsformidler Asbjørn Holm, asho@msj.dk, tlf. 65 37 07 74 for aftale om rundvisning / undervisning i lukkeperioden

Læs mere i kataloget

Åbningstider 2024:

April - oktober: Mandag - søndag kl. 10.00 - 17.00

Åbent også på helligdage.

November - marts: Vinterlukket

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish