Bramgæs i Tøndermarsken i frosten

Nationalpark Vadehavet

Foto: Ulrik Pedersen

Havet ligner ved første øjekast så mange andre have denne formiddag. Enkelte små bølger slår ind, men ellers er vandet helt roligt.

Et par fugle svæver roligt over stranden, hvor enkelte mennesker er ude at gå en tur. Men hvis du kommer tilbage fem timer senere, er situationen en helt anden. For så er vandet væk, pist væk.

Vi befinder os ud for Sønderjyllands vestlige hjørne, hvor Vadehavet udgør en forunderlig grænse ud mod det mere voldsomme Vesterhav. Vadehavet er kendt for sit kraftige tidevand, og cirka hver sjette time skifter det mellem højvande og lavvande. På disse kanter kan vandstanden skifte med helt op til 1,80 meter. Det er forklaringen på, at nogle kyststrækninger indimellem er helt tørlagte, mens de er helt oversvømmede på andre tidspunkter.

Som et af ganske få steder i Danmark opnåede Vadehavet i juni 2014 den ære at blive optaget på UNESCOs verdensarvsliste. Det er en liste over klodens mest exceptionelle og bevaringsværdige natur- og byområder. Udnævnelsen skete på baggrund af Vadehavets store naturmæssige mangfoldighed.

Tidligere er både den hollandske og tyske del af Vadehavet blevet optaget på listen. Derudover har Vadehavet siden oktober 2010 været en del af Nationalpark Vadehavet.

Sæler hviler sig på sandbanke i Vadehavet
Foto: Nationalpark Vadehavet
Vidåslusen ved Højer i Vadehavet
Foto: Ulrik Pedersen

Udnævnelsen til verdensarv har haft en mærkbar virkning på interessen for Vadehavet – ikke mindst blandt udenlandske besøgende. Siden udnævnelsen har der bl.a. været en stigning i antallet af besøgende italienere, spaniere og amerikanere, som specifikt rejser for at opleve steder, der har status af verdensarv.

Og hvad er det så, at det forøgede antal turister kan opleve, når de besøger Nationalpark Vadehavet? Først og fremmest et forrygende dyreliv – ikke mindst hvad fugle angår. Mellem 10 og 12 mio. fugle passerer hvert år området på træk. Om foråret flyver de mod nord og om efteråret mod syd.

Som regel gør de undervejs stop i og omkring Vadehavet, fordi området er særdeles rigt på fugleføde. Blandt trækfuglene er stære, ryler og gæs.

Perioderne fra marts til maj samt fra september til november er de bedste at opleve de store fugletræk, der virker som en magnet på amatørornitologer samt de mere professionelle af slagsen. Men de store grupper af fugle er også ganske smukke at betragte for mennesker uden speciel interesse for fugle. Udover trækfuglene er området også hjemsted for flere mio. fastboende fugle – heriblandt mange strandskader og storspover.

Meget mere Sønderjylland...

Sort Sol i Tøndermarsken
Sort Sol i Tøndermarsken
Pige i regnjakke spiser frisk østers i Vadehavet
Østers i Vadehavet
Får ved vandløb i Tøndermarsken
Tøndermarsken
Familie vandrer på Marskstien med klapvogn
Marskstien

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish