Arkivfoto: Zeppeliner udenfor hangaren på zeppelinbasen i Tønder

Zeppelinbasen ved Tønder

Foto: Museum Sønderjylland

Den tyske Marines behov for luftskibe steg stærkt i krigens første måneder, og allerede i september 1914 forelå forslag om en luftskibsbase ved Tønder. De første 2 haller stod færdige i marts 1915: størrelsen var 180 meter i længden, 31 meter i højden og 40 meter i bredden. 

Besøg Zeppelin- og Garnisonsmuseet

Den 25. april 1915 landede den første Zeppeliner, L 7, i Tønder. Basen var en lille by i sig selv, idet basen var selvforsynende med næsten alt. Eget gasværk, vandværk, elværk, varmecentral, rensningsanlæg samt komplet kloaksystem, vidner om et utroligt fantastisk bygningsværk, der på kort tid var færdigbygget og funktionsklar.

Arkivfoto: Zeppeliner lander på zeppelinebasen i Tønder

Foto:Museum Sønderjylland

Basen bestod af følgende anlæg:
Luftskibshallerne “Tobias” og “Toni” med plads til et luftskib i hver.
Luftskibshallen “Toska” med plads til to luftskibe.
Hangar til 5 jagerfly af typen Albatros D III.
Ankerplads til midlertidig parkering af et luftskib.
Jernbane både til intent brug på basen og med tilslutning til Marskbanen (Tønder-Tinglev).
Radiostation til kommunikation med luftskibene via telegraf.
Pejlesender som luftskibene kunne navigere efter.
Lyskaster på skinner.
Lysfyr på den nordvestlige ende af “ Tobias’” tag.
Underjordiske benzinlagre:
“Tobias” og “Toni” hallerne havde hver et lager på 10.000 liter.
“Toska” havde et lager på 30.000 liter.
Gasværk og tankanlæg på 50.000 kubikmeter.
Varmecentral med fyr og fjernvarme til basen.
Vandværk.
Kloaksystem og rensningsanlæg.
2 værksteder.
Vejrtjeneste.
Beboelsesbarakker til ca. 600 soldater.

Arkivfoto: Zeppeliner i hangar på zeppelinbasen i Tønder

Foto:Museum Sønderjylland

Angrebet på Zeppelinbasen
Tønders Zeppelin-base var i hele den 1. verdenskrig en torn i øjet på briterne. Først i sommeren 1918 var briterne klar til at sætte et afgørende angreb ind imod Tønder-basen. Problemet havde indtil da været flyenes rækkevidde; der var for langt fra England til Tønder.
Dette løste englænderne ved at bygge verdens første egentlige hangarskib, "H.M.S. Furious", der både havde et start- og et landingsdæk. Man havde også fået et fly, der kunne klare opgaven, nemlig den et-motorede jager Sopwith Camel.
Den 18. juli afgik H.M.S. Furious fra England med kurs mod den danske kyst, ombord var de syv fly, der skulle foretage angrebet. Desuden havde hangarskibet 17 eskortefartøjer som beskyttelse. Den 19. juli kl. 03.04 påbegyndtes verdenshistoriens første hangarskibbårne luftangreb mod landmål (mod Tønder Zeppelin-basen). Der var 150 km til Tønder fra hangarskibet, og der var således ikke benzin nok på flyene til at returnere, de måtte efter bombe-togtet nødlande i det krigsneutrale Danmark.
Klokken 04.35 faldt den første af ialt fem bomber på TOSKA . I hallen var på dette tidspunkt L-54 og L-60. Disse udbrændte totalt og røgen stod tyk op af bombehullerne i TOSKA’s tag. Bortset fra hullerne i taget og røgskader var TOSKA uskadt. TOBIAS-hallen ramtes af to bomber, og i Tønder by faldt en vildfaren bombe på Markedspladsen.

Flyhangar ved Zeppelinbasen, Tønder

Foto:Verdenskrigensspor.dk

Renovering af flyhangaren
Efter 1. Verdenskrig blev Tyskland beordret til at fjerne alle militærinstallationer og bygninger. Dette fik dog ikke indflydelse på basen i Tønder, da den efter Genforeningen i 1920 var beliggende i Danmark. Derfor er Zeppelinbasen i Tønder den bedst bevarede zeppelinbase der er tilbage i Europa. I dag er der kun fundamentrester tilbage fra de store zeppelinhaller, hvorimod man i sensommeren 2018 påbegyndt et større restaureringsarbejde af flyhangaren. Bl.a. er der blevet lagt helt nyt tag på hele den store hangar.

Meget mere Sønderjylland...

Sønderjyske soldater i skyttegraven under 1. Verdenskrig - måske Verdun
1. Verdenskrig i Sønderjylland
Andholm Batteri - en intakt bunker i Sikringsstilling Nord
Sikringsstilling Nord
Mindehøj ved Broager Kirke for de faldne i 1. Verdenskrig
Krigsgrave og mindesmærker - 1. Verdenskrig
Historie Center Dybbøl Banke
Historiecenter Dybbøl Banke
Familie ved en kanon på Historiecenter Dybbøl Banke
Top 10: Historiske oplevelser i Sønderjylland

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish