Heath spotted-orchid

Orkidéer - naturens eksot

Foto: Conni Ernst

De vilde orkidéer i Danmark er smukke og totalfredede eksoter. 

Tag kameraet med på fotosafari! 

Orkidéer kræver helt specielle forhold for at gro, så tag kameraet med på tur og forevig blomsterne i stedet for at plukke dem eller grave dem op og lade dem dø hjemme i din have.

Er man ikke lige den store ekspert, så kan det være svært at finde ud af, hvilken vild orkide man har fotograferet og her kan det være vigtigt også at have et foto, hvor bladene ses! På Naturbasen og inaturalist kan du lægge billeder op og registrere dit fund.

Er du i tvivl, så er der næsten altid en af de andre brugere der kan hjælpe videre, og enten bekræfte dig i dit forslag eller fortælle hvilken art det drejer sig om. Samtidig deltager du til registreringen af mangfoldigheden i den danske natur og kan dele billeder til glæde for andre.

Dansk Naturforening - Sønderborg

"Naturens vogtere" i Sønderborg holder ikke blot øje med at naturen forvaltes rigtig. De hjælper også til med at pleje og formidle den vilde natur i Sønderborg-området via gratis ture.

Hvert år i juni afholdes der arrangement i forbindelse med "De Vilde Blomsters Dag" og derudover er der året rundt ture med emner som fugle, blomster, flagermus og svampe.

For at bevare naturens biodiversitet er der andet natur der må vige, og det arbejde kan du deltage i ved arrangementer som høsletdag eller naturpleje i et område, hvor der måske skal ryddes krat for at gøre plads til eksempelvis orkidéer.

Mød syv vilde orkidéarter

Vi har sammensat en lille præsentation, hvor billedet af de enkelte vilde orkidéer, der er registreret i Sønderborg Kommune, suppleres af en beskrivelse omkring udseende og grosted. Dermed ikke sagt, at der ikke findes flere arter - de er måske bare ikke fundet endnu...

Maj-Gøgeurt
Joachim Lutz - Wikimedia Commons

Maj-gøgeurt

Maj-gøgeurt (Dactylorhiza majalis) er en af de mest udbredte i vores område. Den vokser gerne på fugtige enge og i moseområder, hvor grundvandet er rig på næring og kalk og dens krav til bundforholdene gør den sårbar overfor ændringer af voksestedet. Planten har en kraftig stængel og bladene er i reglen brede med kraftige pletter på oversiden. Blomsterne er purpurfarvede og kan variere i nuancen.

Fakta om Maj-gøgeurt
Højde: 15-40 cm.
Blomstring: Midt/slut maj - start juni
Andet: Bestøves af humlebier
Rødlistet som LC (least concern) = ikke truet.

Skov gøgeurt
Hans Hillewaert - Wikimedia Commons

Skov-gøgeurt

Skov-gøgeurt (Dactylorhiza maculata ssp. Fuchsii) er ret sjælden i Danmark, da den kun er registreret i Østjylland og på øerne; Lolland, Falster og Bornholm.

Skov-gøgeurt vokser gerne i løvskove på fugtig og kalkholdig jord. Planten har en slank stængel og bladene er brede nederst på planten og bliver mere lancetformede højere oppe, bladenes pletter er mere brede end lange. Blomsterne er violette til hvidlige og sidder i en pyramideformet blomsteraks. 

Fakta om Skov-gøgeurt
Højde: 45-70 cm
Blomstring: Juni-juli
Rødlistet som LC (least concern) = ikke truet.

Skov hullæbe
Joachim Lutz - Wikimedia Commons

Skov-hullæbe

Skov-hullæbe (Epipactis helleborine) er en af de almindeligste orkideer i Danmark. Den vokser i skove og krat på muldbund, hvor jorden er rig på næring og kalk. Planten har en lang og slank stængel med grønne blade. Den kan have op til hundredvis af blomster, der grønne med brun eller violet inderside. Blomsterne indeholder megen nektar og er måske derfor en yndet spise hos rådyr.

Fakta om Skov-hullæbe
Højde: Ca. 100 cm
Blomstring: Juli-september
Andet: Bestøves af hvepse.
Rødlistet som LC (least concern) = ikke truet.

Skov gøglilje
Joachim Lutz - Wikimedia Commons

Skov-gøgelilje

Skov-gøgelilje (Platanthera chlorantha) vokser på god jord i åbne skove, krat, på åbne enge og overdrever og er derfor særligt udsat ved tilgroning og ændring af skovdrift.

Planten har to store, grønne lancetformede blade nederst på stænglen. De hvide blomster har lange sporer, der er en del af blomsten. Blomsten dufter næsten ikke om dagen, hvorimod den om aftenen udsender en sødlig duft for at tiltrække natsværmerne.

Fakta om Skov-gøgelilje
Højde: 25-40 cm
Blomstring: Juni-start juli
Andet: Bestøves af natsværmere
Rødlistet som NT (nearly threathend) = næsten truet

Salep gøgeurt
Joachim Lutz - Wikimedia Commons

Salep-gøgeurt

Salep-gøgeurt (Orchis morio) har en tydelig blomsterduft der tiltrækker bier. Navnet stammer fra et medicinsk præparat, som man i gamle dage udvandt af rodknoldenes slimstof og anvendte mod diarre hos spædbørn, samt luftvejslidelser og til salver.

Salep-gøgeurt vokser på fugtig til halvtør, kalkholdig jord. Gerne nær kysten på skrænter, overdrev og afgræssede enge. Plantens blomster sidder meget åbent og varierer i farven fra mørk purpur til hvid. Bladene sidder i en roset rundt om stænglen. 

Fakta om Salep-gøgeurt
Højde: 8-30 cm
Blomstring: Maj-juni
Andet: Bestøves af humle- og honningbier
Rødlistet som NT (nearly treahtend) = næsten truet.

Plettet gøgeurt
Jerzy Opoia

Plettet gøgeurt

Plettet gøgeurt (Dactylorhiza maculata) kan variere meget i udseende. Planten udsender en svag sødlig duft for at tiltrække insekter til bestøvning. Plettet gøgeurt er temmelig almindelig i Nord- og Vestjylland og ses hist og her i resten af Jylland, hvorimod den er sjælden i resten af Danmark.

Plettet gøgeurt vokser på mager jordbund i kær, på enge og heder samt overdrev. Planten har smalle blade, der almindeligvis er kraftigt plettede på oversiden. Blomsterne er blegviolette og ofte lysere end hos Skov-gøgeurt.

Fakta om Plettet gøgeurt
Højde: 20-40 cm
Blomstring: Midt juni-start august (afhængig af voksested)
Andet: Bestøves af bier og store fluer
Rødlistet som LC (least concern) = ikke truet.

Ægbladet fliglæbe
BernH - Wikimedia Commons

Ægbladet fliglæbe

Ægbladet fliglæbe (Listera ovata) er en af de få orkidearter der kan formere sig ved at skyde fra roden. Den findes i det meste af Danmark, men er sjælden i Nord- og Vestjylland.

Ægbladet fliglæbe vokser i åbne skove og krat samt på overdrev. Trods sin højde er dette nok den mest oversete af de vilde orkideer i Danmark, da dens små, sarte blomster er helt lysegrønne. Planten har to store, ægformede blade nederst på stænglen.

Fakta om Ægbladet fliglæbe
Højde: 75-100 cm
Blomstring: Juni-juli
Andet: Bestøves af små insekter
Rødlistet som LC (least concern) = til ikke truet.

Vidste du...

At der findes 35 arter af orkidéer i Danmark og af dem er de 22 at finde på Rødlisten

At alle planter og frøstande samt voksesteder er totalfredet

At hvor nogle snyltende arter af orkidé-familien gror på træer, så gror Danmarks vilde orkidéer i jord

At der kræves helt specielle forhold for at den enkelte plante kan gro og trives - nogle af dem lever ligefrem i symbiose med svampe.

Jamen, det er da bare en lille buket...

De fleste af orkidéerne i vores område formerer sig ved frødannelse. På hver aks er der flere blomster og efter afblomstring danner de kapsler med tusindvis af frø, som skal sikre bestanden fremadrettet. Så blot en enkelt blomst er altså lige med tusinde planter. Har du fået øje for naturens eksot og vil du vide mere, så besøg Miljøministeriets hjemmeside om den beskyttede art, orkidéen.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish