Fiskehejre ved vandløb i Nørreskoven

Kystfiskeri ved øen Als

Foto: VisitSønderborg

Langs de 258 kilometer kystlinie ved øen Als og Flensborg Fjord i Sønderborg-området, findes der altid en god fiskeplads med læ.

Fisketegn i Danmark

Det statslige lystfiskertegn er påkrævet af alle lystfiskere, der vil fiske ved kysten og på havet, samt i søer og nor med forbindelse til havet, fra 18 år til folkepension (for gæster fra andre lande end Danmark er det i 2024 = 67 år)

NB. Fiskeristyrelsen har opsagt alle salgssteder og fra den 16. marts 2023 foregår salget derfor udelukkende på www.fisketegn.dk 

Priserne på statens lystfiskertegn, pr. 01. august 2023 er; DKK 46 for et dagstegn, DKK 150 for et ugetegn og DKK 214 for et årstegn.

Fisker du uden gyldigt fisketegn risikerer du ikke blot en bøde og konfiskeret fangst, men også inddragelse af dit fiskegrej. 

Statens lystfiskertegn er personligt og kan ikke overdrages. Det giver dig ret til at benytte op til 3 stænger på samme tid, og en eventuel fangst må ikke sælges!

Fangstbegrænsninger, mindstemål og fredningstider

Vi har begrænset os til de regler der er gældende for vores del af Østersøen, altså farvandet omkring øen Als og ved Sundeved samt i Flensborg Fjord, hvor der gælder særlige fredningstider og mindstemål.

Fangstbegrænsninger

Torsk i den Vestlige Østersø
Foto: Dennis Jacobsen - Colourbox

Torsk i den Vestlige Østersø

Fangstbegrænsninger

Begrænsninger for 2024
01/1 - 31/12: Fangst af torsk forbudt!

Bemærk venligst
Efter nogle år med begrænsninger af torskefangsten, hvor det i 2023 var tilladt at hjemtage 1 torsk pr...

Læs mere
Havørred i Nybøl Nor
Foto: VisitSønderborg

Havørred i Nybøl Nor

Fangstbegrænsninger

Særlig fredning af havørreder (salmo trutta)
Der må maksimalt hjemtages, opbevares og transporteres:
2 ørreder pr. fisker pr. dag eller 2 ørreder pr. båd pr. dag.

Læs mere

Mindstemål i saltvand

De angivne mål er gældende for Als og Sundeved (Underområde 22)
og der måles i cm fra fra snude til halespids.

Aborre: 20,0                   Pighvar: 30,0
Gedde: 60,0             Rødspætte:      25,0
Havørred:                   40,0   Sild:    -
Helt: 36,0   Skrubbe: 23,0
Laks: 60,0   Slethvar: 30,0
Makrel:    -   Torsk: 35,0
Multe:    -   Ål - Gulål: 40,0
Mørksej:    -   Hummer - fuld længde:  21,0

Flensborg Inderfjord

Særlige mindstemål gældende for Flensborg Inderfjord

Pighvar: 32,5    Rødspætte: 26,0    Skrubbe: 25,5.

Fredningstider i saltvand

Laks og ørreder: 16/11 - 15/1 (gælder kun fisk i yngledragt)
Gedde: 1/4 - 15/5 (gælder kun i saltvand)
Ål:1/1 - 31/12 (gælder for lyst- og fritidsfiskere)

 

Flensborg Inderfjord

Særlige fredningstider gældende for Flensborg Inderfjord

Ålekvabbe: 1/10 - 31/1 (længere end 20 cm samt drægtige - uanset længde)
Rødspætte: 15/1 - 15/3 (hun med rognsæk længere end fiskens midte)
Skrubbe: 1/1 - 15/5 (hun).

Fiskepladser og Fiskeforbud

Lidt nord for Sønderborg by finder du broen ved Kær Vestermark, hvorfra det er muligt at dyrke handicap-venligt fiskeri. Foruden fiskeforbud ved Tritons Stenrev og Tranerodde, så skal du også være opmærksom på fiskeforbuddet i Sønderborg Havn samt i fredningszonerne.

Se en samlet oversigt omkring fiskeri på vores Googlemap.


For en geografisk visning vælg "Kort". 

Liste
Kort
Kegnæs Ende
Foto: VisitSønderborg

Kegnæs Ende

Kegnæs Ende ligger på halvøen Kegnæs.

Man kan fiske til begge sider og der er gode bundforhold med store sten. Pladsen her giver til tider store havørreder og mange torsk. Her fisker man bedst med sp...

Læs mere
Drejet
Foto: VisitSønderborg

Drejet

Drejet forbinder halvøen Kegnæs med øen Als

Der kan fiskes til begge sider fra parkeringspladsen på Kegnæs, desuden er der store muligheder i sydlig retning rundt om skrænterne ved Kegnæs Fyr. Her er...

Læs mere
Gammel Pøl
Foto: VisitSønderborg

Gammel Pøl

Gammel Pøl ligger på Sydals.

Pøls Rev er Als’s mest berømte fiskeplads og her fanges mange store havørreder og torsk.

Man kan fiske ud på revet til begge sider, ligeledes er det en god idet at fiske...

Læs mere
Fiskeri ved Mommark
Foto: VisitSønderborg

Fiskeri ved Mommark

Ved Mommark kan der fiskes mod syd, hvor der er stor vanddybde tæt under land.

Læs mere
Voigt Strand
Foto: VisitSønderborg

Voigt Strand

Voigt Strand ligger syd for Fynshav. 

Det er bedst at fiske sydover mod skoven Oleskobbel, der er fint dybde i vandet og bunden fyldt med store sten og tang. Der fiskes pænt med havørreder og torsk p...

Læs mere
Fjordmosen
Foto: VisitSønderborg

Fjordmosen

Fjordmosen ligger i Nørreskoven Als.

Vandet er ret dybt og der mange store sten, her er en god havørredplads - også for store havørreder samt chance for torsk. Der kan fiskes med flue- og spinnegrej....

Læs mere
Fladbæk
Foto: VisitSønderborg

Fladbæk

Fladbæk Strand ligger i Nørreskoven på øen Als.

Vandet er ret dybt med en del tang og store sten, der gør pladsen særdeles velegnet.

Pladsen er en god havørredplads, med til tider store havørreder, ...

Læs mere
Lønsømade
Foto: VisitSønderborg

Lønsømade

Lønsømade ligger på Nordals.

Der er gode bundforhold med mange små sten og vandet bliver hurtigt dybt ud mod Als Fjord.

Her fiskes efter havørred og i forårsmånederne er her en del hornfisk.

Der er...

Læs mere
Alssundbroen
Foto: VisitSønderborg

Alssundbroen

Fiskepladsen ligger nord for Sønderborg by på Als.

Der kan fiskes fra parkeringspladsen og nordpå, strækningen er meget dyb tæt ind under land og der kan til tider være kraftig strøm i Als Sund. Her ...

Læs mere
Dybbøl Strand
Foto: VisitSønderborg

Dybbøl Strand

Gå fra parkeringspladsen ned ad stien mod skanse I og II, gå ned ad trappen, og fiskeriet er godt til begge sider.

Vadefiskeri kan udøves både på nordsiden og sydsiden af Vemmingbund. Ved Sydvest vi...

Læs mere
Brunsnæs
Foto: VisitSønderborg

Brunsnæs

Der kan fiskes både til højre og venstre fra parkeringspladsen. Pladsen er velegnet til Havørred og torskefiskeri, og man fiske både med flue- og spinnegrej.

Ca. 600 meter fra broen (sydlig retning) ...

Læs mere
Fiskeri ved Købingsmark
Foto: Petra Roth - Pixabay

Fiskeri ved Købingsmark

Købingsmark ligger på Nordals, nær et af de store sommerhusområder.

Gå mod venstre langs stranden (ca. 5–600 m.) her er der høje skrænter op mod fyret, find de små pynter, hvor fiskeriet er bedst som...

Læs mere
Busholm Vej
Foto: AnnaER - Pixabay

Busholm Vej

God plads når vinden er i nord-nordvest. Der er flere pynter med stenhøfder, der med fordel kan affiskes. Bunden er stenet.

Læs mere
Fiskeri fra broen ved Kær Vestermark
Foto: SDFE/Visitsonderborg

Fiskeri fra broen ved Kær Vestermark

Kørestolsegnet fiskeplads fra broen ved Kær Vestermark

Læs mere
Tranerodde - Fiskeforbud
Foto: VisitSønderborg

Tranerodde - Fiskeforbud

Fiskeriforbud på strækning fra Tranerodde Fyr og i sydlig retning, samt 25 meter ud fra kysten på grund af forurening med kemikalier.

Læs mere
Fiskeforbud ved Tritons Stenrev
Foto: VisitSønderborg

Fiskeforbud ved Tritons Stenrev

Fra 20. november 2018 vil der være totalforbud mod fiskeri ved Tritons Stenrev.

Området afgrænses af en linje gennem position (1 - 4), hvor der ikke må fiskes ind over fra kysten, fiskes med garn, ha...

Læs mere

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish