©  Foto:

Drejet

Drejet forbinder halvøen Kegnæs med øen Als

Der kan fiskes til begge sider fra parkeringspladsen på Kegnæs, desuden er der store muligheder i sydlig retning rundt om skrænterne ved Kegnæs Fyr. Her er der mange store sten i vandet og der er mange store havørreder og torsk.

I sæsonen for hornfisk er her virkelig mange stimer, især i bugten i nordlig retning.

Toiletbygningen ved P-pladsen er åben hele året.

Kør til landsbyen Skovby og drej sydpå mod Kegnæs, fiskepladsen begynder straks du er kommet over dæmningen, hvor der er gode parkeringsforhold.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish