Hund på sten langs østkysten

Fakta: Regler for hunde

Foto: Lourens V. Esch

I Danmark er hunde velkomne på ferien, men der er en række regler der skal overholdes.

FØR AFREJSEN
Bor du i et EU-land, skal din hund have en ID-mærkning - enten i form af øretatovering eller chip. Derudover skal hunde, der er over tre måneder gamle, være vaccineret mod rabies senest tre uger inden rejsen. Er din hund under tre måneder og ikke rabiesvaccineret, kræves der en opdrættertilladelse og særlig indrejsetilladelse, som skal indsendes senest 30 dage før rejsen til Fødevarestyrelsen. Alle hunde skal ledsages af et EU-selskabsdyrpas, som fås hos dyrlægen. Desuden vil det være en god ide med et hundetegn, hvor dit navn, landekode og mobilnummer står på.

HUND I NATUREN
Bortset fra i de særlige hundeskove skal din hund altid holdes i snor i skovområderne og naturen. Det skyldes, at hunden kan være en stressfaktor for naturens vilde dyr og til gene for andre friluftsgæster. Er din hund ikke omfattet af forbudslisten, kan du og din hund få stor glæde af at benytte en såkaldt Flex-line, som tillader at hunden kan løbe mere frit.

HUND PÅ STRANDEN
Ved Blå Flag-strande må du bade med din hund fra en afstand på 200 meter fra flagstangen med det Blå Flag – i begge retninger. Fra april til og med september skal din hund holdes i snor på stranden. Dette er af hensyn til ynglende fugle og badegæster. Resten af året må din hund nyde friheden på stranden, forudsat at du har fuldt herredømme over den, hvilket vil sige at du i enhver situation kan kalde din hund til dig.

Familie vandrer på stranden med hund i snor

Foto:Colourbox

HUND I HUNDESKOVEN
Hundeskovene er ofte indhegnede, og her må din hund løbe frit under forudsætning af, at du har fuldt herredømme over den. På turistbureauerne kan du få brochurer med detaljerede kort over statsskovene. Her skal hunden godt nok være i snor, men de store arealer med mange stier giver rigtigt mange muligheder for lange gåture med din hund. 

ET SMUT TIL TYSKLAND
Med vores beliggenhed nær den dansk-tyske grænse er det fristende at tage hunden med på tur. I Tyskland gælder følgende: Hunde, katte og fritter skal have en letlæselig tatovering eller være chipmærkede. De skal ledsages af et pas, hvor dyrlægen attesterer, at der er foretaget vaccination mod rabies. Dyr, der ikke har de krævede papirer, vil blive sat i seks ugers karantæne for ejerens regning. I Tyskland skal husdyr medføres som sikret last. De skal være fastspændte, sidde i transportboks eller sikres bag et gitter. Bøde ved overtrædelse er minimum 35 EURO.

HUNDELOVEN I DANMARK
Siden 2010 findes der en mere omfattende hundelov i Danmark, som blandt andet indeholder en raceforbudsliste. Er din hund en af de store racer, så find mere information om den danske hundelov, om hvilke racer den omfatter, og hvilke love der gælder ved skambidning eller ved bortløbne hunde.

Meget mere Sønderjylland...

Hund kigger ud over klitterne og vandet på Rømø
Ferie med din hund
Boerbol, en af hunderacerne på den danske forbudsliste
Hundeloven i Danmark
Sort Sol med orange himmel bagved
Top 10: Sønderjyske naturoplevelser
Familie ved en kanon på Historiecenter Dybbøl Banke
Top 10: Historiske oplevelser i Sønderjylland

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish