Grøn camping 1

Naturnætter

Foto: Colourbox

Naturnætter er et projekt fra Dansk Kyst- og Naturturisme, hvor Destination Sønderjylland er partner. Projektet ledes af Dansk Kyst- og Naturturisme og bygger på erfaringer, der er gjort i regi af projekt Camp Now og Future Camp, som Destination Sønderjylland begge har været en del af.

NATURNÆTTER vil bidrage til en gennemgribende transformation af centrale overnatningstilbud, understøtte nye typologier og koncepter, undersøge nye målgrupper og salgsplatforme - og øge kendskab og præference for naturnær overnatning. På den måde vil NATURNÆTTER bidrage til flere overnatninger, øget omsætning og jobskabelse hos turismeerhvervet. 

NATURNÆTTER BESTÅR AF FIRE SPOR:

SPOR 1 – TRANSFORMATION: Denne indsats vil gennem en række fokuserede og virksomhedsnære forløb arbejde med transformation af eksisterende naturnære overnatningssteder mod at være markedsrelevante bæredygtige overnatningsformer.

SPOR 2 - NYE TYPOLOGIER: Denne indsats vil med afsæt i virksomhedscases undersøge udviklingsmuligheder og rammevilkår for etablering af nye typologier i kyst- og naturturismen. output vil være et katalog, der synliggør udviklingsmuligheder, best practice samt eventuelle barrierer.

SPOR 3 - PLATFORM OG ANALYSE: Målgruppeanalyse samt kortlægning og test af salg af naturnær overnatningskapacitet på udvalgte platforme.

SPOR 4 - STÆRK OUTDOOR FORTÆLLING: Videreudvikle og styrke fortællingen om Danmark som en attraktiv og bæredygtig outdoor-destination - med særlig fokus på overnatningstilbud, kortferie og sæsonforlængelse. Output vil være contentproduktion og markedsføringskampagne på marked Tyskland.

NATURNÆTTER gennemføres i perioden april 2022 - august 2024

Læs mere på projektets hjemmeside
 

Mads Platon-Rødsgaard
Kontakt:

Projektleder

mads@dssj.dk

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish