Frøslevlejren i Sønderjylland

Hope & Despair

Foto: Raul Hirian

Et nyt grænseoverskridende samarbejde til 14,5 mio. kr. med syv museer, fire skoler, Destination Trekantområdet og Destination Sønderjylland skal binde fortællingen om Anden Verdenskrigs spor i grænselandet sammen.

Målet med ”Hope & Despair” projektet er til dels at styrke det grænseoverskridende samarbejde med tyske og danske aktører, samt at udvikle og formidle fem oplevelsespakker, som skal indeholde ophold, madoplevelser, besøg hos lokale virksomheder og besøg hos flere af de deltagende museer inden for emnet 2. verdenskrig. Projektet har som mål ikke kun at udvikle og formidle oplevelsespakker, men også at forbedre historiefortælling og kommunikation mellem anden verdenskrigs mindesteder i grænseregionen ved at knytte attraktionerne sammen gennem fælles oplevelsesdesign og storytelling.

Det er første gang, at dansk-tyske kulturhistoriske attraktioner og turismeorganisationer samarbejder på tværs omkring formidlingen af emnet anden verdenskrig og dens rædsler.
Geografisk er de syv museer samlet inden for en rimelig afstand i Syddanmark og Nordtyskland. Samtidig er de forbundet gennem et fælles historisk fokus. Alligevel har man indtil nu kun samarbejdet sporadisk.

Tilsammen kan de syv lokationer skabe en større tiltrækningskraft og samtidig udforske et hidtil uudnyttet potentiale i de historiske links på tværs. Faglighederne på museerne skal således være i stand til både at gå på tværs og bygge de historiske forbindelser op og samtidig indarbejde kulturforskelle. Projektet bliver omfangsrigt og krævende, men sammensætningen af partnere gør projektet unikt og giver mulighed for at løfte i flok.

Vi vil i Destination Sønderjylland supplere med markedsføringen- og presseindsatsen på såvel det tyske, hollandske og danske marked samt arbejde mod at tiltrække turoperatører til området, med det mål at formidle og sælge oplevelsespakkerne. 

Projektet begyndte i marts 2023. Det varer i tre år og er støttet af Interreg 6A Deutschland-Danmark, som er et program, der har til formål at fremme udviklingen i den dansk-tyske region. Den ledende partner er Design School Kolding. Blandt de øvrige danske partnere er Museum Kolding, Frøslevlejrens Museum, Nationalmuseet, Billund Kommunes Museer, Destination Trekantområdet samt os i Destination Sønderjylland. 

Gitte Hoeg Andersen
Kontakt:

Markedsføring og presse Tyskland

gitte@dssj.dk

Sarah Jürgensen

Salgs- og serviceleder

sarah@dssj.dk

Interreg logo

 

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish