Hærvejens cykelrute ved Urnehoved med skiltning

Bæredygtige destinationer i praksis

Foto: Hjart

Destination Sønderjylland deltager i dette projekt, som en af de 19 hovedpartnere. Projektet ledes af Danske Destinationer og har til formål at give inspiration og metoder til, hvorledes man tænker bæredygtigt i destinationerne.

Vi skal genstarte dansk turisme – på en måde, der også sikrer vores langsigtede konkurrencedygtighed. Og det betyder, at vi skal udvikle turismen og de danske destinationer bæredygtigt. Det kan vi alle hurtigt blive enige om, men alligevel måler vi – fra nationalt til regionalt og lokalt niveau – fortsat turismens succes på gamle parametre.

Med dette projekt sætter Danske Destinationer fokus på morgendagens turisme – målt på morgendagens succeskriterier. Projektet indhenter inspiration fra international best practice til at forme vores fremtidige ambition for bæredygtig destinationsudvikling. Projektet vil samtidig skabe grundlag for at implementere nye mål for turisme- og destinationsudvikling – med implementerbare, håndterbare og opdaterbare indikatorer, der kan synliggøre effekten af destinationernes indsats for at fremme bæredygtigheden i dansk turisme (https://danskedestinationer.dk/baeredygtige-destinationer-i-praktisis/).

Projektet har været i gang siden 2021 og afsluttes i maj 2023, hvor der bliver udarbejdet et fælles mulighedskatalog af KPI’er, og et manifest for destinationernes bæredygtige ansvar og potentiale for at bidrage til den nationale ambition for området.

Mads Platon-Rødsgaard
Kontakt:

Projektleder

mads@dssj.dk

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish