Markedsføring

Vil du være en del af markedsføringen af Sønderjylland som turistdestination? Herunder kan du læse om de forskellige muligheder, samt kontaktinfo til de relevante medarbejdere.

Sønderjyllandsmagasinet

Sønderjyllandsmagasinet 2019 udkom i starten af 2019 i et oplag på 150.000 eksemplarer, Magasinet er lavet i 4 sprogversioner: Dansk, Tysk, Engelsk og Hollandsk. Magasinet er et vigtigt redskab at vise området på. Som turistaktør har du mulighed for at annoncere i magasinet og/ eller få en henvisning på et af de temaopslag som er relevant for din virksomhed.

Magasinet for 2020 forventes på gaden i slutningen af december 2019.

Øvrige samarbejdsmuligheder 

Udover Sønderjyllandsmagasin har man som turistaktør mulighed for at bruge de forskellige platforme Destination Sønderjylland har udviklet for at markedsføre området og gøre det endnu mere attraktiv for turister at besøge. 

Kampagnesamarbejder
Destination Sønderjylland laver i samarbejde med Visit Denmark diverse markedsføringskampagner på det tyske og hollandske marked, både online som offline. Som turistaktør har du mulighed for at indgå et samarbejde omkring udlandskampagner, hvor vi laver skræddersyede løsninger som passer til netop jeres virksomhed på det danske, tyske og hollandske marked.

Investeringsmuligheder: (priser er ekskl moms)
Stor pakke: fra DKK 25.000,- Inkluderer som minimum medlemsskab af FOMARS samt eksponering på kampagnesite på det ønskede marked. 
Lille pakke: fra DKK 10.000,- Inkluderer eksponering på kampagnesite på det ønskede marked.

Kontaktperson: Gerda Bouma, tlf. 81827456, gb@dssj.dk

Pressesamarbejde
Destination Sønderjylland besøges året igennem af presse- og filmhold fra vores primære markeder.

Presseturene tilrettelægges efter et bestemt tema og Destination Sønderjylland udarbejder i samarbejde med det pågældende markedskontor programmet for turen. Destinationen betaler udgifterne for at få journalisterne hertil, men aktørerne har mulighed for at 
stille deres produkt til rådighed ifm. overnatning, bespisning mv. Det forventes ikke, at produktet er gratis, men man skal som min. tilbyde sit produkt til kostpris. Samtidig kan vi ikke garantere, at der kommer en artikel ud af et besøg eller at en henvendelse også er ensbetydende med, at et givet produkt passer ind i programmet.

Kontaktperson: Gerda Bouma, tlf. 81827456, gb@dssj.dk

Facebook- konkurrencer
I samarbejde med Destination Sønderjylland, er det muligt at lave en facebook konkurrencer på Destinationens Facebook side som pt. har over 12500 følgere. Destinationen booster konkurrencen for samme værdi som præmien har (dog max. DKK 4000) og sikrer at konkurrencen når ud til de rette målgrupper, så man får mest ud af indsatsen. Kontakt Destinationen for at få tilsendt konkurrenceregler og rammer.

Kontakperson: Helle Schack, tlf. 81824562, hs@dssj.dk

Messer
I 2020 deltager Destinationen på messer i Tyskland og Holland. Ønsker du at være med på en af messerne kan du kontakte Gerda Bouma på tlf. 81827456 eller gb@dssj.dk

MOJN-Kort: Sønderjyllands fordelskort
MOJN-Kort giver rabatter og andre fordele til turister som overnatter hos en af MOJN-Kort overnatningssteder i Sønderjylland. Kontakt os hvis I har et produkt der passer godt til MOJN kortet eller ønsker at være udleveringssted i 2020. Gæsten finder sine fordele via den Sønderjyske APP ‘Oplev Sønderjylland’ eller her på hjemmesiden.

Kontaktperson: Helle Schack, tlf. 81824562, hs@dssj.dk