Skateboardere ved Streetdome i Haderslev

Online samtaler og vidensdeling

Foto: Destination Sønderjylland

Slack

Slack er et program, der kan bruges til at kommunikere med dine kollegaer og gemme denne kommunikation på en ordnet og overskuelig måde.

Det er især praktisk, hvis du arbejder med skiftende hold eller hjemmefra. Nøgleordene i Slack er samarbejde, vidensdeling og dokumentation. Ved af forbedre disse områder skal programmet kunne hjælpe med at skabe produktivitet for firmaet.

I praksis sker det gennem en opdeling i kanaler. Arbejder du med Slack på f.eks. et projekt, bør du oprette en kanal for hvert relevant emne der arbejdes på. Ved at samle al relevant information inden for deres respektive emner, er det tanken, at det bliver nemmere at udføre arbejdet.

Du kan f.eks. oprette særskilte grupper, hvis der er forskellige teams, der har brug for hvert sit sted at mødes. Det kan også være praktisk, hvis der arbejdes i forskudte arbejdstider eller på forskellige fysiske lokationer.

Grupperne fungerer som chatfora, hvor du kan gemme stort og småt. Samtidig kan de bruges til at samle kommunikationen omkring et givent projekt.

Fordele og ulemper

Strømmen af e-mails bliver mindre, hvis du bruger Slack. Dokumenter forsvinder ikke i uendelige mailtråde, og SMS’er bliver overflødige. Ved hjælp af søgefunktionen kan du finde det, du mangler ved f.eks. at søge inden for særlige emner.

Slack har også god interaktion med andre apps. Programmet kan på den måde give daglige opdateringer om f.eks. antal besøgende på din hjemmeside eller klik på Facebook.

Programmet fungerer dog kun, hvis alle bruger det, og alle er enige om, hvordan man bruger det. Det fungerer ikke, hvis halvdelen af medarbejderne stadig bare sender en e-mail eller en sms uden om programmet, når de har noget på hjerte. Programmets force ligger netop i, at du kan finde al relevant information der.

Hvis Slack ikke anvendes på den rigtige måde, kan det gå hen og koste virksomheden tid at benytte i stedet for det modsatte. Det bliver så bare en ekstra kommunikationskanal, du skal huske at tjekke oven i alle de andre.

Du skal også passe på, at chatrummet ikke bliver en tidsrøver, hvor du har en masse uformelle samtaler, der ikke nødvendigvis er relevante for det pågældende projekt eller de andre medlemmer af gruppen. Så det er vigtigt at have tydelige retningslinjer på plads, inden du begynder at bruge Slack.

Sådan kommer du i gang

Slack findes i forskellige versioner alt efter hvilke og hvor mange funktioner, du har brug for. Der er en udmærket gratis version, du kan lægge ud med, men den gemmer kun historikken for de første 10.000 beskeder. Vælger du denne løsning, skal du være klar til at gå over til en betalingsversion på et tidspunkt. Denne er dog forholdsvis billig. Alternativt kan du prøve at undgå at benytte Slack som fuld erstatning for mails og fildeling på projektet, men så forsvinder den vigtigste grund til at benytte programmet også.

Du opretter en konto på www.slack.com ved at indtaste din arbejdsmail og dernæst navngive dit første projekt. Navnet, du indtaster, bliver din første gruppe i Slack. Du kan efterfølgende tilføje og fjerne grupper efter behov og invitere andre til at deltage i dem.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish