Marsk Tower på Marsk Camp

Kanaler

Foto: Marsk Camp

At tage stilling og have en intern politik på plads vil være en god måde at stille din virksomhed bedre, når det kommer til at anvende tiden og kræfterne fornuftigt og til at træffe de rigtige beslutninger.

”Skal vi have en ny funktionalitet på vores hjemmeside?” Se i vores digitale strategi. ”Skal vi oprette en kanal på en ny platform?” Se i vores digitale strategi. ”Skal vi tage imod et tilbud om annoncer fra en sælger, der har ringet?” Se i vores digitale strategi.

Din digitale strategi eller politik bør have taget stilling til følgende emner:

Hvilke kanaler er jeg på?
Hvor mange ressourcer bruger jeg på kanalerne?
Hvordan håndterer jeg det data, kanalerne giver mig?

Hvilke kanaler er jeg på?

Ved beslutningen om hvilke kanaler din virksomhed skal repræsenteres på, er det særligt væsentligt at tage dine begrænsninger alvorligt. Din virksomhed kan og skal ikke være alle steder til alle tider. Derfor skal svaret på ”hvilke kanaler” altid være, at du skal bruge din tid der, hvor dine kunder er og hvor der er mulighed for salg. Derfor anbefaler vi fra start, at du tager en vigtig pointe med i din læsning: Det handler for de fleste virksomheder om at begrænse mængden af kanaler, de er til ud af kanalen.

De eksterne digitale kanaler, som du vælger at være til stede på, har til gengæld en altoverskyggende fordel i forhold til mere traditionelle markedsføringskanaler: data. Når du møder dine kunder på sociale medier, på din hjemmeside og i nyhedsbreve, kan værktøjerne give dig dyb indsigt i deres adfærd. Det er denne viden, der gør det digitale til noget ganske særligt for selv små erhvervsdrivende, og det er denne data, du selv skal eje. 

Denne guide kan hjælpe dig til at tage stilling blandt de mange muligheder. Målet er at hjælpe dig på vej og få dig i gang – men det er op til dig at vurdere, hvilke værktøjer, der specifikt er de rigtige for dig. Dertil er det centralt er huske, at den digitale verden udvikler sig meget hurtigt, og når du læser denne guide, kan meget have ændret sig allerede.

OTA’er

Online Travel Agencies (OTA’er) er det gængse udtryk for platforme som hotels. com, booking.com, trivago.com, airbnb.dk og alle de andre kanaler, der håndterer og formidler bookinger mod et gebyr. Gebyret kan du risikere er så højt som +20 %, afhængigt af platformen og din virksomhedstype.

Gebyret kan altså være meget højt og derfor ”spise” for meget af din bundlinje. Jo bedre du håndterer dine egne kanaler og styrer kunder mod din egen platform, desto mindre afhængig kan du være af disse formidlere. Det kræver dog, at du tager meget kraftig styring mod helt at blive dem kvit. For det meste vil målsætningen ikke være at slippe helt for dem, men at drive langt mere trafik gennem dine egne kanaler, så du kan tage profitten selv.

Hvilke ressourcer bruger jeg på kanalerne?

Når du har taget stilling til, hvilke kanaler du vil benytte, kan du fastsætte dine ressourcer. Det kan eksempelvis være, at du har besluttet dig for at have en hjemmeside, et sociale medie, en anmeldelsesplatform og et nyhedsbrev.

Det er smart at beslutte på forhånd, hvor mange timer og hvor mange penge du vil afsætte. Om du har en medarbejder, der kan klare det, eller om du skal samarbejde med nogle andre, som eksempelvis et bureau. Uanset hvad er det din forretning, og du skal holde fast i, at det er dine kanaler, og at det derfor i sidste ende er dig, der træffer beslutninger om dem.

Hvordan håndterer jeg det data, kanalerne giver mig?

De digitale kanaler giver dig store mængder data om dine besøgende. Senere i denne guide kan du læse om eks. data fra Google Analytics, og hvordan dine gæster bruger din hjemmeside; hvor mange, der læser dit nyhedsbrev eller hvor mange - og hvornår folk besøger dine sociale medier. Det data er du nødt til at have taget stilling til.

Din hjemmeside skal som minimum have en cookie-politik. Det kan løses med plugins på de fleste hjemmesideløsninger, men det er vigtigt. Kunder i dag vægter deres privatliv højt og vil vide, at du også gør det. Desuden er det et lovkrav.

Du skal også internt have en nedskrevet politik for, hvor længe du beholder dine kunders data, hvis de eksempelvis har deltaget i en konkurrence eller givet dig informationer via hjemmeside eller e-mail.

Hvis du har taget stilling til de tre elementer, kan du også bedre arbejde sammen med eksterne leverandører, der evt. enten tager en del af arbejdsbyrden fra dig, eller som byder ind med særlig viden, du ikke selv har til rådighed.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish