Faldne træer ved Skeldekobbel på Gendarmstien

Billedredigering

Foto: Sønderborg Kommune

Hvor finder du billeder?
Redigering og beskæring af billeder
Komprimering af billeder
SEO, hjemmesidehastighed og auto-optimering

Billedredigering er et meget omfattende emne, der let kunne fylde hele denne manual. Med de rigtige værktøjer er der stort set ikke det, du ikke kan ændre ved et billede. I dette afsnit vil vi kun fokusere på nogle få emner, der har relevans i forhold til hjemmesiden. Hovedvægten vil være på hhv. ændring af billeders størrelser samt komprimering af billeder.

Der er taget udgangspunkt i programmet Photoshop, da det er markedsførende, men det er de samme grundlæggende principper, der ligger bag andre lignende programmer. Photoshop koster et par hundrede kroner om måneden, mens andre programmer som f.eks. Gimp er gratis.

Inden du går i gang med at ændre på dine billeder, skal du sørge for at gemme en kopi af originalen. På en hjemmeside er det godt med små billeder, men du kan hurtigt komme til at stå i en situation, hvor du skal bruge et billede i et større format, og så er det ærgerligt, hvis du har slettet eller overskrevet det store originalbillede.

Som nævnt i SEO-afsnittet, er det altid bedst, hvis du kan bruge dine egne, unikke billeder. Det er dog ikke altid muligt. Skal du på jagt efter billeder andetsteds, er der nogle gratis fotodatabaser, du med fordel kan benytte:

Destination Sønderjylland har en stor database med en masse billeder fra området (https://www.skyfish.com/p/dssj-presse)

Visit Denmark har en god database med billeder fra Danmark (https://platform.crowdriff.com/m/visitdenmark)

PXhere har mange billeder fra hele verden (https://pxhere.com)

Der er mange flere gratis databaser, hvis du leder lidt. Et andet alternativ er at søge på Google Images (images.google.com). Her er det vigtigt, at du klikker på knappen ”værktøjer” og vælger ”brugsrettigheder”  ”creative commons-licenser” (knappen dukker først op, efter at du har foretaget en første søgning). Du får nu kun vist billeder, som Google mener, du har ret til at bruge kommercielt (der er ikke 100% sikkert dog, så det er om at tjekke på den hjemmeside, du bliver linket ind til også). Ofte er eneste krav, at du skriver fotografens navn, når du benytter det, men det er faktisk ikke engang altid påkrævet.
 

Du kan altid se et billedes størrelse ved at klikke på fanebladet ”Billede”  ”Billedstørrelse”. Her kan du ændre billedets størrelse. Er der en hængelås til venstre for ”Bredde” og ”Højde”, vil billedet bevare sine proportioner, når du ændrer billedets størrelse. Måleenheden kan skiftes mellem f.eks. centimeter eller pixels efter behov. 

”Opløsning”-feltet siger noget om billedkvaliteten. Et billede, der skal bruges til tryk, vil typisk have 300 pixels per tomme (dpi), mens billeder til webbrug godt må være lavere, f.eks. 96 dpi. Normalt er der dog ikke behov for, at du ændrer ved dette felt, når du skal lægge billeder på hjemmesiden.

At ændre billedstørrelsen har betydning for, hvor meget billedet fylder. Skal du have trykt det i plakatstørrelse, er det selvfølgelig vigtigt, at det er stort, men er det bare et lille billede til din hjemmeside, kan det være fint nok, at det måske er 10 cm. bredt, da det har stor betydning for, hvor meget billedet fylder (og dermed for din hjemmesides indlæsningshastighed og din efterfølgende SEO-score).

Der vil ofte være behov for, at det billede, du skal bruge, skal have ændret sin form. Det kan gøres på to måder. Den mest visuelle metode er at klikke på beskæringsværktøjet i venstre side (det, som ligner to vinkler, der krydser ind over hinanden) og så blot trække i hjørnerne til dit nye billedformat træder frem (afslut ved at trykke ”enter” eller ved at dobbeltklikke på markeringen). Den mest præcise metode er at klikke på fanebladet ”Billede”  ”Lærredsstørrelse” og simpelthen indtaste billedets nye mål. Ofte kan en kombination være god, hvor du først laver en cirkabeskæring med klippeværktøjet og efterfølgende går ind og vælger de præcise mål.

Hvis du har en hjemmeside, du gerne vil have fundet, når folk søger på Google, er du nødt til at komprimere dine billeder. Du kan nemt være i en situation, hvor det samme billede i komprimeret og ukomprimeret version er ens for det menneskelige øje, selv om det ukomprimerede fylder 10-20 gange så meget. Så uden at reducere hjemmesidens kvalitet, gør du den hurtigere at indlæse til glæde for både dine gæster og din SEO-score.

Komprimering er altid en balancegang, hvor du gerne vil have det mindst mulige billede med den højest mulige kvalitet. Komprimerer du for meget, bliver billedet grynet, og det ser uprofessionelt ud. Det er forskelligt, hvor langt du kan få et billede ned i størrelse, før det sker. Det afhænger af motivet og hvor mange forskellige farver, der indgår. En god tommelfingerregel er, at du sjældent ødelægger et billede ved at gå ned til 300 kilobytes. Ofte vil du også kunne gå længere ned. Sørg altid for at gennem det store originalbillede – så kan du altid lave en ommer, hvis komprimeringen har gjort billedet grynet.

Det er ekstremt nemt at komprimere et billede i Photoshop. Første skridt er at ændre billedstørrelsen som beskrevet ovenfor. Har du et billede på 50x100 cm., hvor du kun behøver 5x10 cm, kan du foretage en enorm reduktion allerede der.

Andet skridt sker, når du gemmer billedet (Fanebladet ”Fil”  ”Gem som” eller ”Fil”  ”Eksporter som”). Gemmer du billedet som jpg (eller endnu bedre i forhold til SEO ”jpg 2000”), kommer der en slider frem, hvor du kan vælge kvaliteten af billedet. Den kan du trække i for at reducere billedets størrelse (og samtidig dets kvalitet). Du kan se, hvor mange kilobytes (k), dit billede bliver med dine ændringer. Har du valgt ”jpg 2000”, kan du også se en forhåndsvisning af, hvordan billedet kommer til at se ud.

Ofte ender du med et komprimeret billede, der fylder en tiendedel eller en tyvendedel af det originale billedes størrelse – uden at du kommer til at kunne se forskel, når du bruger det på hjemmesiden. Men i den situation ville du kunne mærke positiv forskel på hjemmesidens hastighed.

Føler du dig ikke hjemme i et billedredigeringsprogram, og bruger du WordPress til at bygge din hjemmeside, kan du også installere et plugin som f.eks. Autooptimize, og få det til at komprimere dine billeder på hjemmesiden (læs mere om dette i ”Hjemmeside”-afsnittet. Ideelt set kan du gøre begge ting. Lige meget om du selv redigerer billeder eller ej, skader det ikke at have denne funktion slået til i Word-Press for at gøre resultatet endnu bedre. 
 

Find ud af hvor meget du har brug for billedredigering. Photoshop er et virkelig godt værktøj, men det koster også et par hundrede kroner om måneden at have. Så invester kun i det, hvis du også vil tage dig tiden til at bruge det. Der er billigere og sågar gratis alternativer. Et godt WordPress-plugin kan måske også løse problemet i tilstrækkelig grad for dig.

Gå ind på adobe.com hvis du vil downloade Photoshop. Efter du har bestilt det, tager det et stykke tid at installere. Herefter kører det med et abonnement, der selvfølgelig altid kan opsiges igen. Hvis du er lidt effektiv, kan du få ryddet op i alle din hjemmesides store billeder og komprimeret dem på en enkelt måneds abonnement.

Sørg for at installere et billedoptimerings-plugin, hvis du bruger en hjemmesideeditor, hvor det er muligt.
 

Brug så vidt muligt originale billeder. Det er dog ikke et krav. Det er vigtigere, at billedet er godt og i god kvalitet, end at det er originalt.

Sørg for altid at komprimere billeder, du skal bruge på din hjemmeside. Enten ved selv at gøre det eller via din hjemmeside-editor (eller begge dele).

Gem originalbillederne. Du kan få brug for dem en anden gang.

Hvis du har en eksisterende hjemmeside, så start med at tjekke, om du har tunge billeder på siden, der ligger og gør din hjemmeside langsom. Hvis det er tilfældet, bør du udskifte dem med komprimerede billeder – gerne det samme billede som før, bare i en mindre version.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish