Vildt i Haderslev Dyrehave med Haderslev Dam i baggrunden

Haderslev Tunneldal

Foto: Haderslev Kommune

Ved Haderslev Dam, tæt på centrum ligger Tunneldalen. Et rekreativt område hvor du både finder en af Danmarks største dyrehaver, Restaurant Damende, et verdensklasse MTB spor og Tørning Mølle. Du kan vandre, løbe og cykle på stisystemerne og Dambåden Dorothea tager dig gerne med til søs.

En naturpark for hele familien

Haderslev Tunneldal er et naturområde der strækker sig over 25 km fra Haderslev til Vojens. Det er et rekreativt område som flittigt bliver brugt af de lokale i Haderslev og har et tæt net af små veje og stier, som giver dig gode muligheder for at opleve Tunnedalens natur til fods eller på cykel. Det smukkeste udsigtspunkt finder du i dyrehaven tæt ved Geheimrådens sti (Dronning Margrethe ||'s udsigt), hvor du kan se ud over Haderslev Dam og over til Restaurant Damende. Fra påske til oktober sejler Dorothea på Haderslev Dam. Det er en flot naturoplevelse hvor du kan stige af ved en af de 3 anløbsbroer - Danhostel Haderslev, Bergs Plads eller Restaurant Damende. Anløbsbroerne kan også bruges hvis du hellere vil se Dammen med kano fra Danhostel.

4 afmærkede vandreruter i Tunneldalen

Selvom der er mange hyggelige stier i Tunneldalen, er der 4 store afmærkede ruter som tager dig forbi mange af de smukkeste steder i naturparken. Har du brug for et kort over ruterne kan du klikke her, for at se Naturstyrelsens folder. 

Haderslev Dam Ruten - 12,5 km

Fra Haderslev går turen langs sydsiden af Haderslev Dam, hvor den fra Erlev følger Geheimrådens Sti der blev anlagt i 1932. På turen kommer du forbi Bergs Plads som er en stor shelter plads med flere grillsteder, borde, bænke og 2 anløbsbroer for kanoer. Turen fortsætter forbi Sophies Kilde, som er en hellig kilde hvor du kan smage kølig kildevand. Videre går det gennem Dyrehaven hvor du skal holde øje med de græssende dådyr og kronhjorte. Ved Nørreskovgård har du en rigtig fin udsigt over Haderslev Dam, her er også et madpakke hus, en naturlegeplads og et toilet. Ruten fortsætter over Hindemaj-dæmningen til Restaurant Damende. Via landsbyen Fredsted går turen tilbage til Haderslev. Ved det gamle sygehus tager turen en afstikker ned til Haderslev Dam, hvor der er mulighed for at nyde fuglelivet og måske du er heldig at få øje på de havørne som holder til ved Haderslev Dam eller få et glimt af Dambåden Dorothea. 

Stevning Dam Ruten - 8 km

Fra Parkeringspladsen ved Thyrashul går turen langs Dybdals Bæk gennem en dal med stejle skrænter. På strækningen fra Thyrashul til Tørning Mølle er der en smal trampesti (her kan du ikke cykle eller køre med barnevogn) og stien kan i efteråret være våd flere steder. En del af turen går over enge med græssende køer. Nord for Stevning Dam er der en rigtig flot udsigt over søen, skoven og engene. Ved Tørning Mølle kan du gå ind og besøge selve møllehuset, som er åben fra 1. juni til 14. august fra kl.13.00 til 17.00 (undtagen mandage og tirsdage). Over for møllen ligger Herredsfogedens hus, hvor der er en udstilling om områdets natur, historie og seværdigheder. Det er også her du finder et toilet og et infopoint med en touchskærm. Fra Tørning Mølle følger du vejen gennem Sandkule Skov til landsbyen Gammel Ladegård. Tilbage mod Thyrashul går ruten gennem den øverste del af Tunneldalen, et bakket terræn med dale, skove og enge. Vandreruten langs Hærvejen danner stiforbindelse til Vojens. 

Christiansdal Ruten - 7,5 km

Denne tur starter ved Tørning Mølle hvor du skal gå mod Christiansdal. Undervejs følger du den kanal, der i 1862 blev anlagt for at føre vand fra Stevning Dam til Christiansdal Vandkraftværk. Turen går syd om Christiansdal og krydser Tørning Å på en træbro, lige under motorvejens store betonbro. Vandkraftværket er åben for publikum hver torsdag fra 1. juni til 14. august, kl.10.00 - 14.00. Turen fortsætter til Hindemaj, hvor den følger Tørning Kanal der blev anlagt i 1935, da Hindemaj blev afvandet. Fra Haderslev Dam går turen op gennem skoven og over agerland til Hammelev, hvorfra du følger den gamle kirkesti tilbage til Tørning Mølle.  

Hindemaj Ruten - 4,5 km

Du starter denne tur på p-pladsen nord for Hindemaj, hvorfra den følger kanalen ud til Haderslev Dam. Kanalen blev anlagt i 1935, da Hindemaj blev afvandet. Et naturgenopretningsprojekt har genskabt Hindemaj til en lavvandet sø. Turen går langs den vestlige del af Haderslev Dam og op i områdets største skov Pamhule. Her går du langs skovbrynet igennem en nåleskov for til sidst at krydse Bibækken, som snor sig igennem et smukt bakket skovlandskab. 

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish