Mindesten for Preben Andersen med pigtrådshegn i baggrunden

Preben Erling Andersen, fange i Frøslevlejren

Foto: Destination Sønderjylland

I Frøslevlejren er ”Prebens Sten” et begreb. Stenen, som er placeret ved pigtrådshegnet i udkanten af lejren mellem vagttårn 3 og 4, er sat til minde om fangen Preben Erling Andersen. 

Fire dage efter sin 22 års fødselsdag blev han skudt ned af en tysk vagtpost netop på det sted, mindestenen står.

Skuddene blev affyret den 11. september 1944 kl. ca. 19.20 fra vagttårn nr. 3. Preben Andersen faldt til jorden dødeligt såret af et skud i hovedet. Efter et kvarters tid fik læger blandt fangerne lov til at komme Preben Andersen til hjælp, men han døde på vej til det tyske militær lazaret i Vojens.

Preben Andersen, der var bogholder af profession og fra København, betalte altså en dyr pris for at have medvirket til at udgive det illegale blad ’Hjemmefronten’. Han var blevet arresteret af det hemmelige tyske politi, Gestapo, i foråret 1944.

At Preben blev skudt, må tilskrives et sammenfald af flere uheldige omstændigheder, For det første, havde det tyske SS-kommandantskab netop på dette tidspunkt megen fokus på lejrens sikkerhedsforanstaltninger. Der var endnu ikke lagt miner rundt om lejren, og pigtrådshegnet var ikke strømførende, som det ellers var sædvane i de tyske kz-lejre.

Derfor forsøgte tyskerne i dagene forud for nedskydningen at forbedre sikkerheden i lejren ved at etablere en fire meter bred sikkerhedszone, der løb langs den indre side af pigtrådshegnet og skulle forhindre fangerne i at komme tæt på hegnet og eventuelt flygte.

Mindesten for Preben Andersen, Frøslevlejren

Foto:Nationalmuseet

Tyskerne afsluttede arbejdet den 10. september, og ved en appel indskærpede man over for  fangerne, at al færdsel nu var forbudt i de nyoprettede sikkerhedszoner. Ved overtrædelse af forbuddet ville der omgående blive skudt.

Om Preben Andersen, der om aftenen den 11. september var på en spadseretur langs med sikkerhedszonen, ikke havde hørt advarslen eller ikke tog den alvorligt, ved vi ikke.

Det tyske kommandantskab undersøgte efterfølgende sagen og afhørte vagten, som indrømmede at han havde skudt. Men han understregede, at han forud havde råbt flere advarsler. Den tyske konklusion på skudepisoden var, at der havde været tale om et flugtforsøg, og at vagten havde handlet korrekt.

Preben ligger i dag begravet på Assistens Kirkegaard i København.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish