Jordskred på Gendarmstien ved Frueskov oktober 2023

Ødelæggelse på Gendarmstien

Foto: Søren Byskov Nielsen

Ny opdatering af den 20. marts 2024 om genåbning af Gendarmstien.

Under stormfloden, der ramte bl.a. Sønderjylland den 20. og 21. oktober 2023, fik Gendarmstien mange og store skader og var flere steder ufremkommelig.

Stien er blevet udbedret og der er nogle steder anlagt nye trampestier længere inde i landet, men generelt er det en mere rå rute der venter.

Skiltningen er stadig mangelfuld, da pæle ved kysten er gået tabt. Der er flere steder, hvor skrænterne er undermineret og der kan forekomme faldende træer og yderligere jordskred, så færden i skove og ved kystnære skrænter bør ske med en vis årvågenhed.

Skulle du alligevel beslutte dig for at tage på vandretur på Gendarmstien, anbefaler vi, at du orienterer dig via nedenstående kort.

Kortet indeholder de skader på Gendarmstien, som vi har fået oplyst fra Sønderborg og Aabenraa Kommuner. Efterhånden som skaderne bliver udbedret og strækninger genåbnes, vil vi opdatere kortet – vær særlig opmærksom på markeringer med sorte advarsler.

Gendarmstien er stort set genåbnet, dog med 3 strækninger, hvor der i øjeblikket må tages en lille omvej.

Egernsund Bro vil gennemgå noget renovering og i den forbindelse er trappen ned til Havnevej spærret, så her er der markeret en omvej, som er skiltet ude på ruten.

Dybbøl Strand ved Viemosen, her forekommer der stadig skred og området samt overnatningspladsen er spærret. Omvejen med en ruteforlængelse på ekstra 1,5 km op over Dybbøl Banke er skiltet ude på ruten.

Strækningen langs kysten fra Stenholt ved Sønderskoven og til feriehusområdet Lambjerglund er stadig meget beskadiget og dermed spærret. Omvejen med en ruteforlængelse af 1,5 km er skiltet ude på ruten.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish