Jordskred på Gendarmstien ved Frueskov oktober 2023

Ødelæggelse på Gendarmstien

Foto: Søren Byskov Nielsen

   

Efter stormfloden der ramte bl.a. Sønderjylland den 20. og 21. oktober 2023, er Gendarmstien flere steder ufremkommelig.

Beredskabet i Sønderborg Kommune fraråder fortsat, at man vandrer på dele af Gendarmstien. Stien er flere steder undermineret og det kan være svært at se præcis hvor der er risiko for faldende træer og yderligere jordskred. Ligeledes er der flere strækninger, hvor stien er forsvundet helt eller delvist.

Skulle du alligevel beslutte dig for at tage på vandretur på Gendarmstien, anbefaler vi, at du orienterer dig via nedenstående kort.

Skiltningen er mangelfuld i øjeblikket, da pæle ved kysten er gået tabt. Da der er steder, hvor stien skal flyttes, bliver skiltene først erstattet, når stien er fuldt ud genåbnet. Det forventes ikke, at der sker de store ændringer på rutens forløb.

Kortet indeholder de skader på Gendarmstien, som vi har fået oplyst fra Sønderborg og Aabenraa Kommuner. Efterhånden som skaderne bliver udbedret og strækninger genåbnes, vil vi opdatere kortet - se markeringer med grønt.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish