©  Foto:

Markedspladsen i Aabenraa

Markedspladsen er Aabenraas centrale byrum med parkeringspladser, ugentlig markedsdag, grønne områder og siddemuligheder. 

Markedspladsen i en historisk kontekst:

Krigen i 1864 gjorde en ende på den dansk-tyske helstat. Danmark måtte afstå det kulturelt blandede Slesvig og de tysksprogede hertugdømmer Holsten og Lauenburg til sejrherrerne. Aabenraa blev prøjsisk garnisonsby, og i 1866/67 tog militæret den nordlige længe af Jacobsens arbejderboliger i brug som kaserne. Samtidig købte militæret engområdet nord for kasernen til eksercerplads. I 1871 blev Det tyske Kejserrige dannet. Da militæret i 1888 flyttede op til den nyopførte kaserne i Haderslev, blev pladsen omdannet til markedsplads. Øst for den nye markedsplads blev amtsbanegården opført i 1898.

I dag ligger busstationen umiddelbart nord for dens historiske forgænger. Nord for den nye markedsplads blev kredshuset, som er tegnet af bygningsinspektør Friedrich Jablonowski, opført 1902-04 i nationalromantisk stil. Kredshuset, som i dag huser private kontorer, ses som Aabenraas mest betydningsfulde bygningsværk fra perioden 1864-1920. Da det blev opført, foregik byens markeder stadig på Store Torv. Heste- og kreaturhandlen foregik imidlertid i byens gader og stræder, og denne handel blev nu flyttet ned på den nye markedsplads.

I 2020 er den historiske markedsplads blevet restaurereret som offentligt byrum.

Hver lørdag fra kl. 8.00-14.00 er der fortsat torvedag, hvor der sælges alt fra friske blomster over frugt og grønt til fisk og ost fra lokale producenter.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish