©  Foto:

Markedspladsen i Aabenraa

Fra prøjsisk Eksercerplads til Aabenraa

Som navnet Madevej indikerer, var området omkring Markedspladsen historisk et lavtliggende fugtigt engområde ned til havnen og byens skibsværfter. Den lange hvide bygning syd for pladsen er den bevarede sydlige længe af to lange huse, som skibsbygmester Niels Jacobsen omkring 1858 opførte som boliger for sine skibsbyggere.

Krigen i 1864 gjorde en ende på den dansk-tyske helstat. Danmark måtte afstå det kulturelt blandede Slesvig og de tysksprogede hertugdømmer Holsten og Lauenburg til sejrherrerne. Aabenraa blev prøjsisk garnisonsby, og i 1866/67 tog militæret den nordlige længe af Jacobsens arbejderboliger i brug som kaserne. Samtidig købte militæret engområdet nord for kasernen til eksercerplads. I 1871 blev Det tyske Kejserrige dannet. Da militæret i 1888 flyttede op til den nyopførte kaserne i Haderslev, blev pladsen omdannet til markedsplads. Øst for den nye markedsplads blev amtsbanegården opført i 1898. I dag ligger busstationen umiddelbart nord for dens historiske forgænger. Nord for den nye markedsplads blev kredshuset, som er tegnet af bygningsinspektør Friedrich Jablonowski, opført 1902-04 i nationalromantisk stil. Kredshuset, som i dag huser private kontorer, ses som Aabenraas mest betydningsfulde bygningsværk fra perioden 1864-1920. Da det blev opført, foregik byens markeder stadig på Store Torv. Heste- og kreaturhandlen foregik imidlertid i byens gader og stræder, og denne handel blev nu flyttet ned på den nye markedsplads. I 2020 er den historiske markedsplads blevet restaurereret som offentligt byrum.

Hver lørdag fra kl. 8.00-14.00 er der fortsat torvedag, hvor der sælges alt fra friske blomster over frugt og grønt til fisk og ost fra lokale producenter.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2023
Danish