©  Foto:

Lokalhistorisk Arkiv for Augustenborg og Omegn

I den historiske bygning arbejder et hold frivillige for, at bevare fortiden for fremtiden og fastholde nutiden for eftertiden. 

Det lokalhistoriske arkiv i Augustenborg har til huse i en ret speciel bygning fra 1775.

Her arbejder en lille flok frivillige med indsamling og bevarelse af historisk materiale af enhver art fra hertugbyen og det område der tidligere var Augustenborg Kommune.

Der ligger et stort arbejde i, at scanne billeder til Arkiv.dk samt katalogisere alle oplysninger digitalt, men samtidig tages der også tid til at hjælpe med, at finde informationer for efterkommere og pårørende.

Her finder du Foreningsarkiv, Skolearkiv, Ejendomsarkiv, Personarkiv samt et Sagligt arkiv, dog eksklusiv tidligere kommunale oplysninger. Der findes også små udstillinger, blandt andet med dukkehuse og kunsthåndværk udført af russiske krigsfanger fra 1. Verdenskrig.

Som tidligere nævnt, har arkivet til huse i en historisk bygning, opført af Hertug Frederik Christian I som hospital. Et hospital i 1700-tallet var en bygning med fri bolig til værdigt trængende, såsom enker og udtjente arbejdsfolk. Med 5 indgangsdøre og tilsvarende antal skorstene, bærer huset tydeligt præg af, at den har indeholdt 10 små lejligheder.

Hvert år deltager arkivet i lokale arrangementer, såsom Høstmarked i Augustenborg og Jul på Hertugslottet, hvor der sælges kort af Mads Becher, postkort af de gamle døre i hertugbyen, gamle bøger, årsskrifter og Augustenborg Bitter.

Arkivet er medlem af SKLA, en sammenslutning af kommunale lokalarkiver i Sønderborg.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish