©  Foto:

Branderup Kirke

Kirkens bygninger
Kirkens skib er fra romansk tid, o.1200. Kirkens oprindelige apsis blev revet ned i gotisk tid, o.1400, for at give plads til et længere kor, men ikke noget apsis. Murværket består overalt af blanke granitsten. Af de oprindelige vinduer mod nord, er der bevaret et i koret og to i skibet. Kirkens nordlige dør er nu tilmuret, mens den sydlige rundbuede dør stadig bruges.

Det ret lille tårn er opført i sengotisk tid, o.1500. Det er af Tørninglen-typen med et højt pyramideformet spir og lave spidsgavle på alle tårnets fire sider. Tårnet er opført i teglsten, men nederst er der også brugt granitsten fra det nedrevne apsis. Tårnets dør mod vest er oprindelig, men har fået sin nuværende ydre form i 1952. Tårnrummet er krydshvælvet og der er en rundbuet arkade ind til skibet. I tårnet hænger der en klokke fra sengotisk tid, o.1500.

Våbenhuset er opført i renæssancetiden o.1550.

Tagværkerne er oprindelige. Tagene er beklædt med skifer, mens tårnet er blytækket.

Forfatter - Henrik J. Møller.

Litteratur - J.P. Trap Danmark, 5. udgave, Haderslev amt, bind X,1, 1965, side 375..

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish