Tilskuere til HP Hanssens tale på Folkehjem 1918

De dansksindedes mødested i Aabenraa

Foto: Museum Sønderjylland

Forsamlingshuset Folkehjem spillede en stor rolle for danskheden før Genforeningen.

Det er ikke blot mennesker, der kan spille en stor rolle i en folkelig bevægelse – bygninger kan også være et vigtigt samlingspunkt. Et godt eksempel er forsamlingshuset Folkehjem, der ligger i den nordlige del af Aabenraa.

Folkehjem spillede i flere årtier op til Genforeningen således en stor rolle som mødested for dansksindede i det nuværende Sønderjylland.

Folkehjem er uløseligt forbundet med Sprogforeningen, som blev stiftet i 1880, og som havde til formål at bevare det danske sprog og den danske kultur i Nordslesvig. Sprogforeningen brugte mange kræfter på at sørge for dansksprogede bøger og sangbøger til landsdelens danske befolkning.

Sprogforeningen havde en række andre aktiviteter og for at samle disse købte foreningen forlystelsesstedet Schweizerhalle og omdannede stedet til kombineret boglager og forsamlingshus, der fik navnet Folkehjem.

Det åbnede i 1901 og blev også kendt som Sønderjyllands Forsamlingshus, og gennem årene lagde det rum til utallige møder blandt landsdelens mange dansksindede.

Folkehjem in Aabenraa

Foto:VisitAabenraa

Det mest berømte møde fandt sted i november 1918, hvor over 3000 sønderjyder var mødt op for blandt andet at høre redaktør H.P Hanssen holde en stor tale, der siden blev historisk. Her kunne han fortælle den jublende tilhørerskare, at en folkeafstemning om landsdelens fremtidige tilhørsforhold var på vej.

Efter Genforeningen i 1920 spillede Folkehjem stadig en vigtig rolle – blandt andet i de nationale foreningers kamp mod nazismen i 1930’erne og under besættelsen. Efter Anden Verdenskrigs ophør tabte Folkehjem lige så stille sin betydning, og i dag benyttes bygningen primært til konferencer, møder og private fester.

Men bygningen ligner i høj grad sig selv fra dengang, og besøgende kan stadig se Folkehjems to berømte lokaler – Kongesalen og Billedsalen. Sidstnævnte rummer knap 60 portrætter af fremtrædende personer i den nationale kamp – heraf navnet Billedsalen.

Folkehjem er derfor et levende monument for de dansksindedes kamp i Sønderjylland gennem tiderne.

Meget mere Genforening...

Kanon foran Sønderborg Slot
Sønderborg Slot

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish