©  Foto:

Vor Frue Kirke Notmark

Vor Frue Kirke i Notmark er bygget omkring år 1200 og modsat andre kirkers slanke tårne, så er der her opført et 13 meter bredt fæstningstårn. Så man har muligvis haft Vendernes plyndringer i 1168 i tankerne, da man tegnede bygningen.

En sengotisk udskåret altertavle fra 1520 med Marias himmelkroning og påmalede indvielseskors på skibets sydmur og korets nordmur.

Koret blev udviddet med et ekstra fag, da lensmand Thomas Sture (1507-63) blev begravet og han menes at være stedt til hvile under alteret. Oppe i hvælvingen ses også han og hans hustrus adelsvåben. I mange år hang det smukke epitafuim over Thomas Sture og hans hustru på korets bagvæg, men det blev senere hen flyttet hen til dets nuværende placering på skibets nordvæg.

Til venstre for alteret hænger et fornemt epitafium fra 1697 over familien Aichelberg. 

På kirkegården ligger gravstedet for den lokale digter Martin N. Hansen og derudover er der mindesten for de faldne i 1. Verdenskrig (1914-18) 
 
Smuk stråtækt præstegård i bindingsværk fra 1688 overfor kirken.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish