©  Foto:

Varnæs Hoved

Stierne på Varnæs Hoved har fået Dansk Vandrelaugs stempel som kvalitetsstier. Det betyder blandt andet, at de er afmærkede og ligger fjernt fra trafikstøj og industriområder.

Hele fem forskellige stier på mellem 3,4 og 7,3 kilometer fører gennem området. Stierne kan også kombineres.

Her foreslås Varnæs Hovedsti og Naldtangstien. Udgangspunktet er rød rute fra parkeringspladsen ved Varnæs Vig, Varnæsvigvej 50, 6200 Aabenraa. 

Ved parkeringspladsen ligger udsigtspunktet Rævebjerg, hvor man i 31 meters højde har fri udsigt til Als Fjord. Ruten følger stranden og videre langs en skovsø til udgangspunktet.

Landskabet på Varnæs Hoved er et bakket morænelandskab gennemskåret af dybe kløfter, der er skabt af istidens smeltevand.

Følg med:

Destination Sønderjylland

VisitSønderjylland © 2024
Danish